Możliwości

ALLPLAN Engineering Building


Tablica Zadań oferuje niezawodne, przejrzyste i wygodne funkcje zarządzania zadaniami z bezpośrednim połączeniem do otwartej platformy Bimplus, opartej o chmurę. Tablica Zadań zapewnia wsparcie dla współpracy międzybranżowej dzięki koordynacji modelu i jasnego podziału zadań.

Automatyzacja powtarzalnych czynności pracy jest bardzo skutecznym sposobem na oszczędność czasu i eliminuje źródła błędów. Aby to osiągnąć, PythonParts zostały zintegrowane w Allplan Engineering. Te parametryczne obiekty znacznie pomagają przyśpieszyć projektowanie obiektów inżynierskich i infrastruktury.

Najnowsza wersja programu zawiera również liczne innowacje w zakresie modelowania 3D i zbrojenia. Aby Allplan Engineering był najbardziej stabilną i łatwą do używania wersją Allplan, wdrożyliśmy wiele żądań klientów oraz wiele szczegółowych ulepszeń. W efekcie Allplan jest idealnym narzędziem do pracy codziennej.

 

WSPÓŁPRACA


Allplan Engineering wyznacza nowy standard w obszarze współpracy pomiędzy partnerami projektu przy projektach BIM.

taskboard-aktivetaskboard-hover

Tablica Zadań dla efektywnego zarządzania zadaniami


 Głównym wyzwaniem pracy zgodnej z technologią BIM jest przydzielenie poszczególnych zadań wszystkim uczestnikom projektu w sposób wyraźny, a następnie je śledzić. Zarządzanie zadaniami powinno być szybkie i wygodne dla wszystkich uczestników. Tablica Zadań została wprowadzona w Allplan Engineering właśnie w tym celu. Tablica Zadań jest bezpośrednio połączona z otwartą platformą Bimplus. Z Bimplus, możemy zestawiać, przeglądać, analizować oraz udostępniać dane modelu z Allplan oraz innych rozwiązań OpenBIM. Koordynator BIM może wykryć niejasne sytuacje lub błędy projektowe dzięki kontroli wizualnej oraz może przypisać rozwiązanie problemu danemu projektantowi. Podczas interakcji pomiędzy Bimplus i Allplan, nowe zadania są natychmiast wyświetlane. Kiedy zadanie zostanie zakończone, status jest ustawiony jako „Gotowe” i zmodyfikowany model jest przesyłany do Bimplus ponownie. Wszyscy uczestnicy projektu mają natychmiastowy dostęp do nowego statusu projektu.

 

Wyłącznie dla użytkowników Allplan Engineering:


 Korzystaj z nowej Tablicy Zadań Allplan oraz wypróbuj Bimplus bezpłatnie w pełnym zakresie, aż do 31 grudnia. Proszę pobrać instrukcję „Krok po kroku z Bimplus”.

bimplus-kollision-2bimplus-kollision-hover

Wykrywanie kolizji przy pomocy Bimplus


 W celu wykrycia błędów projektowych przy wczesnym etapie, można przeprowadzić kontrolę kolizji z Bimplus. Na przykład pomiędzy częściowymi modelami architektów, konstruktorów oraz dostawców usług budowlanych. W interakcji pomiędzy Bimplus i Allplan, zadania służące do wyeliminowania kolizji są przekazywane skutecznie do osoby odpowiedzialnej za nie poprzez Tablicę Zadań. Jak tylko nowy status projektu będzie dostępny, może to być udokumentowane w postaci nowej wersji z rewizją.

datenaustausch-1datenaustausch-hover

Bezproblemowa wymiana danych


 Aby zapewnić bezproblemowe przesyłanie danych pomiędzy uczestnikami projektu, Allplan zapewnia dużą liczbę różnych interfejsów, które są na bieżąco ulepszane i aktualizowane. W Allplan Engineering, nacisk położono na wymianę brył 3D oraz danych powierzchniowych (NURBS), co jest szczególnie ważne przy projektach BIM. Teraz można również wymieniać geometrię bez poligonizacji w formatach AutoCAD DWG / DXF, MicroStation DGN (Import) oraz Rhino. Ponadto, możliwe jest również eksportowanie modeli BIM w formacie IFC4. Te optymalizacje wspierają interakcję z innym oprogramowaniem i poprawiają jakość danych związanych z przekazem informacji.

uebertragung

Ulepszona wydajność pracy w sieci


 Funkcja pracy w sieci managera pracy w sieci Allplan umożliwia wydajną pracę niezależnie od lokalizacji. Wszystkie dane projektu Allplan są wymieniane poprzez Internet. Aby skrócić czas transferu przy dużych ilościach danych, nowa metoda kompresji została wprowadzona w Allplan Engineering, co zmniejsza ilość danych, a tym samym czas transmisji średnio o 75%. W pojedynczych przypadkach, obniżenie czasu nawet do 90% było możliwe. Można zatem pracować znacznie szybciej na projektach w Internecie.

 

 

AUTOMATYZACJA


Allplan Engineering zwiększa produktywność i jakość projektu wykonanego przez biuro poprzez zautomatyzowane procesy pracy.

python-1-1python-1-hover
python-2-1python-2-hover

PythonParts – parametryczne obiekty dla szybkiego projektowania


 Skomplikowane i geometrycznie wymagające projekty wymagają potężnych i elastycznych narzędzi, które są łatwe w użyciu. Różnice pomiędzy poszczególnymi krajami również wymagają szerokiej możliwości dostosowania. Jedno narzędzie, które spełnia te wymagania to PythonParts – parametryczne obiekty na podstawie języka skryptowego Python. Można używać interfejsu programowania API Pythona aby uzyskać dostęp do funkcjonalności Allplana oraz aby stworzyć nowych funkcji i obiektów w tym zbrojenia jeśli to konieczne. PythonParts posiadają interfejs użytkownika z paletami właściwości, uchwytami oraz poszczególnymi procesami pracy i mogą być dostosowane za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Ponadto, można użyć Python API do automatyzacji powtarzających się czynności roboczych. W ten sposób można zwiększyć wydajność, uniknąć błędów projektowych i wspierać metodę pracy BIM.

 

NAJLEPSZE MODELOWANIE


Allplan Engineering zapewnia idealny stopień wygody przy modelowaniu i tworzeniu projektów.

extrude2-active-2extrude2-hover-1
extrude1-aktive-2extrude1-hover-1

Liczne ulepszenia przy modelowaniu 3D


 Dzięki zintegrowanemu kernel do modelowania Parasolid®, duża liczba nowych opcji jest obecnie dostępna. Na przykład, bryły 3D bez uprzedniej poligonizacji można łatwo i precyzyjnie modyfikować. System pozwala na edycje losowych punktów, prostych lub zakrzywionych krawędzi i elementów powierzchniowych 3D. Ponadto, łatwość obsługi oraz przepływ pracy przy modelowaniu 3D zostały zoptymalizowane w różnych punktach.

freiformbauteile-2freiformbauteile-hover

Komponenty zdefiniowane przez użytkownika teraz jeszcze bardziej elastyczne


 Bryły 3D oparte o Parasolid® teraz mogą być przekształcane w komponenty zdefiniowane przez użytkownika. Te komponenty zdefiniowane przez użytkownika mogą być modyfikowane w sposoby elastyczne i proste ze zwykłymi modyfikacjami, takie jak operacje Boolean lub modyfikację punktową. Jest nawet możliwe, aby łatwo określić i dostosować prezentację konturu.

zeitersparnis-1-1zeitersparnis-1-hover
zeitersparnis-2-1Zeitersparnis-2-hover

Ogromne oszczędności czasu dzięki funkcji „Wyciągnij zbrojenie wzdłuż ścieżki”


 Aby umożliwić szybkie i łatwe ustawianie zbrojenia, funkcja „Wyciągnij zbrojenie wzdłuż ścieżki” została wprowadzona. Najpierw umieszcza się odpowiednie elementy zbrojenia, takich jak strzemiona i pręty podłużne w przekroju, następnie wybiera się odpowiednia ścieżkę, a Allplan następnie automatycznie generuje zbrojenie. Podczas tego procesu, strzemiona są obracane oraz dodatkowe obszary strzemion, sploty, kontury oraz zakłady są brane pod uwagę. Przez to oszczędzamy dużo czasu, w szczególności przy zbrojeniu 3D poszczególnych komponentów.

mehr-ueberblick-2mehr-ueberblick-hover

Jaśniejszy przegląd podczas pracy z modelem budynku


  Dzięki nowej funkcji filtrowania obrazów model budynku jest teraz jeszcze łatwiejszy w obsłudze. Można aktywować cały model 3D w oknie animacji i ukryć częściowe elementy, które nie są potrzebne w obrysie modelu. W ten sposób można uzyskać przegląd całej struktury w animacji, bez zbyt wielu komponentów nałożonych na siebie podczas edycji.

international

Aktualne dodatki dla pracy przy projektach międzynarodowych


 Następujące nowe funkcje zostały dodane do pracy przy projektach międzynarodowych: Nowa „Norme Française” (NF EM) została włączona dla potrzeb rynku francuskiego. W przypadku projektów w Brazylii, średnica i długość łuku może być oznakowana w prezentacji giętarki. Ponadto, odnośniki mogą również być pokazane liniami przerywanymi zgodnie z normą DIN EN ISO 3766. Jednostki pomiarowe stóp i cali są powszechnie dostępne.

stahlprofile

Biblioteka profili stalowych została zrestrukturyzowana i zaktualizowana


 Aby ułatwić orientację i przyśpieszyć pracę podczas pracy z profilami stalowymi, biblioteka profili stalowych została uzupełniona o brakujące profile według aktualnych programów dostawców. Zostały dodane dodatkowe atrybuty  i standardowe ustawienia kolorów, stylów powierzchni, linii oraz kalek zostały stworzone.

logo

BIM Architektura / FM

BIM Prefabrykacja

Kontakt

KGE Sp. z.o.o. Sp. k

ul. Krokwi 32 lok.25
03-114 WARSZAWA
Tel +48 22 300 25 00
Fax +48 22 300 25 01

biuro@kge.pl
serwis@kge.pl