Możliwości

ALLPLAN Engineering Civil


Tablica Zadań oferuje niezawodne, przejrzyste i wygodne funkcje zarządzania zadaniami z bezpośrednim połączeniem do otwartej platformy bim+, opartej o chmurę. Tablica Zadań zapewnia wsparcie dla współpracy międzybranżowej dzięki koordynacji modelu i jasnego podziału zadań.

Automatyzacja powtarzalnych czynności pracy jest bardzo skutecznym sposobem na oszczędność czasu i eliminuje źródła błędów. Aby to osiągnąć, PythonParts zostały zintegrowane w Allplan Engineering. Te parametryczne obiekty znacznie pomagają przyśpieszyć projektowanie obiektów inżynierskich i infrastruktury.

Najnowsza wersja programu zawiera również liczne innowacje w zakresie modelowania 3D i zbrojenia. Aby Allplan Engineering był najbardziej stabilną i łatwą do używania wersją Allplan, wdrożyliśmy wiele żądań klientów oraz wiele szczegółowych ulepszeń. W efekcie Allplan jest idealnym narzędziem do pracy codziennej.

 

WSPÓŁPRACA


Allplan Engineering wyznacza nowy standard w obszarze współpracy pomiędzy partnerami projektu przy projektach BIM.

taskboard-aktivetaskboard-hover

Tablica Zadań dla efektywnego zarządzania zadaniami


 Głównym wyzwaniem pracy zgodnej z technologią BIM jest przydzielenie poszczególnych zadań wszystkim uczestnikom projektu w sposób wyraźny, a następnie je śledzić. Zarządzanie zadaniami powinno być szybkie i wygodne dla wszystkich uczestników. Tablica Zadań została wprowadzona w Allplan Engineering właśnie w tym celu. Tablica Zadań jest bezpośrednio połączona z otwartą platformą Bimplus. Z Bimplus możemy zestawiać, przeglądać, analizować oraz udostępniać dane modelu z Allplan oraz innych rozwiązań OpenBIM. Koordynator BIM może wykryć niejasne sytuacje lub błędy projektowe dzięki kontroli wizualnej oraz może przypisać rozwiązanie problemu danemu projektantowi. Podczas interakcji pomiędzy Bimplus i Allplan, nowe zadania są natychmiast wyświetlane. Kiedy zadanie zostanie zakończone, status jest ustawiony jako „Gotowe” i zmodyfikowany model jest przesyłany do Bimplus ponownie. Wszyscy uczestnicy projektu mają natychmiastowy dostęp do nowego statusu projektu.

 

Wyłącznie dla użytkowników Allplan Engineering:


 Korzystaj z nowej Tablicy Zadań Allplan oraz wypróbuj bim+ bezpłatnie w pełnym zakresie, aż do 31 grudnia. Proszę pobrać instrukcję krok po kroku, w jaki sposób zacząć z bim+.

bimplus-kollision-2bimplus-kollision-hover

Wykrywanie kolizji przy pomocy Bimplus


 W celu wykrycia błędów projektowych przy wczesnym etapie, można przeprowadzić kontrolę kolizji przy pomocy platformy Bimplus. Na przykład pomiędzy częściowymi modelami architektów, konstruktorów oraz dostawców usług budowlanych. W interakcji pomiędzy Bimplus i Allplan, zadania służące do wyeliminowania kolizji są przekazywane skutecznie do osoby odpowiedzialnej za nie poprzez Tablicę Zadań. Jak tylko nowy status projektu będzie dostępny, może to być udokumentowane w postaci nowej wersji z rewizją.

datenaustausch-1datenaustausch-hover

Bezproblemowa wymiana danych


 Aby zapewnić bezproblemowe przesyłanie danych pomiędzy uczestnikami projektu, Allplan zapewnia dużą liczbę różnych interfejsów, które są na bieżąco ulepszane i aktualizowane. W Allplan Engineering, nacisk położono na wymianę brył 3D oraz danych powierzchniowych (NURBS), co jest szczególnie ważne przy projektach BIM. Teraz można również wymieniać geometrię bez poligonizacji w formatach AutoCAD DWG / DXF, MicroStation DGN (Import) oraz Rhino. Ponadto, możliwe jest również eksportowanie modeli BIM w formacie IFC4. Te optymalizacje wspierają interakcję z innym oprogramowaniem i poprawiają jakość danych związanych z przekazem informacji.

uebertragung

Ulepszona wydajność pracy w sieci


 Funkcja pracy w sieci umożliwia wydajną pracę niezależnie od lokalizacji. Wszystkie dane projektu Allplan są wymieniane poprzez Internet. Aby skrócić czas transferu przy dużych ilościach danych, nowa metoda kompresji została wprowadzona w Allplan Engineering, co zmniejsza ilość danych, a tym samym czas transmisji średnio o 75%. W pojedynczych przypadkach obniżenie czasu możliwe jest nawet do 90% . Można zatem pracować znacznie szybciej na projektach w Internecie.

 

 

AUTOMATYZACJA


Allplan Engineering zwiększa produktywność i jakość projektu wykonanego przez biuro poprzez zautomatyzowane procesy pracy.

python-1-1python-1-hover
python-2-1python-2-hover

PythonParts – parametryczne obiekty dla doskonałej produktywności


 Skomplikowane i geometrycznie wymagające projekty wymagają potężnych i elastycznych narzędzi, które są łatwe w użyciu. Różnice pomiędzy poszczególnymi krajami również wymagają szerokiej możliwości dostosowania. Jedno narzędzie, które spełnia te wymagania to PythonParts – parametryczne obiekty na podstawie języka skryptowego Python. Można używać interfejsu programowania API Pythona aby uzyskać dostęp do funkcjonalności Allplana oraz aby stworzyć nowych funkcji i obiektów, w tym zbrojenia, jeśli to konieczne. PythonParts posiadają interfejs użytkownika z paletami właściwości, uchwytami oraz poszczególnymi procesami pracy i mogą być dostosowane za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Ponadto, można użyć Python API do automatyzacji powtarzających się czynności roboczych. W ten sposób można zwiększyć wydajność, uniknąć błędów projektowych i wspierać metodę pracy BIM.

 

NAJLEPSZE MODELOWANIE


Allplan Engineering zapewnia idealny stopień wygody przy modelowaniu i tworzeniu projektów.

extrude2-active-2extrude2-hover-1
extrude1-aktive-2extrude1-hover-1

Liczne ulepszenia przy modelowaniu 3D


 Dzięki zintegrowanemu kernelowi do modelowania Parasolid®, dostępna jest duża liczba nowych opcji.  Można łatwo i precyzyjnie modyfikować bryły 3D bez uprzedniej poligonizacji. System pozwala na edycje losowych punktów, prostych lub zakrzywionych krawędzi i elementów powierzchniowych 3D. Ponadto, łatwość obsługi oraz przepływ pracy przy modelowaniu 3D zostały w wielu punktachzoptymalizowane.

freiformbauteile-2freiformbauteile-hover

Komponenty zdefiniowane przez użytkownika teraz jeszcze bardziej elastyczne


 Bryły 3D oparte o Parasolid® mogą być teraz przekształcane w komponenty zdefiniowane przez użytkownika. Komponenty te mogą być modyfikowane w sposoby elastyczny i prosty, łącznie ze zwykłymi modyfikacjami, takimi jak operacje Boolean lub modyfikacją punktową. Możliwe jest Dostosowanie prezentacji konturu.

zeitersparnis-1-1zeitersparnis-1-hover
zeitersparnis-2-1Zeitersparnis-2-hover

Ogromne oszczędności czasu dzięki funkcji „Wyciągnij zbrojenie wzdłuż ścieżki”


 Aby umożliwić szybkie i łatwe ustawianie zbrojenia wprowadzona została funkcja „Wyciągnij zbrojenie wzdłuż ścieżki”. Najpierw umieszcza się odpowiednie elementy zbrojenia, takie jak strzemiona i pręty podłużne w przekroju, następnie wybiera się odpowiednia ścieżkę a Allplan automatycznie generuje zbrojenie. Podczas tego procesu, strzemiona są obracane oraz uwzględniane są dodatkowe obszary strzemion, sploty, kontury oraz zakłady. Oszczędzamy dużo czasu, w szczególności przy zbrojeniu 3D w poszczególnych komponentach.

mehr-ueberblick-2mehr-ueberblick-hover

Jaśniejszy przegląd podczas pracy z modelem budynku


 Dzięki nowej funkcji filtrowania obrazów częściowych, model budynku jest teraz jeszcze łatwiejszy w obsłudze, . Można aktywować cały model 3D w oknie animacji i ukryć częściowe elementu, które nie są potrzebne w obrysie. W ten sposób można uzyskać przegląd całej struktury w animacji, bez zbyt wielu komponentów nałożonych na siebie podczas edycji.

international

Aktualne dodatki dla pracy przy projektach międzynarodowych


 Dla ulepszenia pracy przy projektach międzynarodowych zostały dodane nowe funkcje. Nowa „Norme Française” (NF EM) wprowadzona została dla potrzeb rynku francuskiego. W przypadku projektów w Brazylii, średnica i długość łuku może być oznakowana w prezentacji giętarki. Ponadto, odnośniki mogą również być pokazane liniami przerywanymi zgodnie z normą DIN EN ISO 3766. Jednostki pomiarowe stóp i cali są obecnie powszechnie dostępne.

stahlprofile

Biblioteka profili stalowych została zrestrukturyzowana i zaktualizowana


 Aby ułatwić orientację i przyśpieszyć pracę podczas pracy z profilami stalowymi, biblioteka profili stalowych została uzupełniona o brakujące profile według aktualnych programów dostawców. Ponadto zostały dodane dodatkowe atrybuty  i standardowe ustawienia kolorów, stylów powierzchni, linii oraz kalek.

logo

BIM Architektura / FM

BIM Prefabrykacja

Kontakt

KGE Sp. z.o.o. Sp. k

ul. Krokwi 32 lok.25
03-114 WARSZAWA
Tel +48 22 300 25 00
Fax +48 22 300 25 01

biuro@kge.pl
serwis@kge.pl