Broszury

Allplan Architecture

kge-obrazAllplan Architecture jest uniwersalnym narzędziem BIM o bogatej funkcjonalności CAD, umożliwiającym pracę w elastyczny sposób na modelu 3D lub w kombinacji modelu 3D i rysunku 2D. Jest to szczególne korzystne przy tworzeniu rysunków wykonawczych. Jedną z mocnych stron Allplan BIM Architecture jest jego wysoka niezawodność i precyzja we wszystkich fazach projektowania. W połączeniu z Allplan Design2Cost (planowanie kosztów), Allplan Engineering (inżynieria) oraz Allplan Allfa (facility management), Allplan Architecture oferuje zintegrowane rozwiązania w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. Platforma BIM oparta na chmurze Bimplus w połączeniu z Allplan, umożliwia wyjście poza ograniczenia pracy w biurze. Szeroka gama interfejsów – w tym międzynarodowego Open BIM IFC – zapewnia wymianę danych z partnerami w procesie projektowania niezależnie od systemu.

 

Dowiedz się więcej

Allplan Share

allplan-designAllplan Share to program oparty na platformie Bimplus wyposażony w dodatkowe funkcje m.in.: tablicę zadań, przeglądarkę projektów, czy system kontroli. Umożliwia profesjonalną współpracę pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego w chmurze.

 

Dowiedz się więcej

Allplan Licenseserver

allplan-licenseSerwer Licencji pozwala skutecznie korzystać z oprogramowania przez centralne zarządzanie licencją programu Allplan. Podczas uruchomienia programu w sieci klienta, serwer licencji jest proszony o wolną licencję. Jeżeli jest ona dostępna, dostarczana jest do klienta, na czas korzystania z programu Allplan. Licencja następnie powraca do serwera i jest dostępna dla innych użytkowników. Oznacza to, że korzyści ekonomiczne osiąga się już przy kilku stanowiskach pracy.

 

Dowiedz się więcej

Allplan Enviroment

allplan-terrainAllplan Urbanistyka/architektura krajobrazu przeznaczony jest do architektów, urbanistów i architektów krajobrazu, a także inżynierów budownictwa. W połączeniu z programem Allplan Architecture czy Allplan Engineering, inwestycje mogą być zaprojektowane efektywnie, bazując na rzeczywistym modelu terenu, względniając rozwój środowiska i okolicznych dróg.

 

Dowiedz się więcej

Allplan Workgroup Manager

allplan-workgroupMenadżer pracy w sieci przejmuje organizację pracy stacji CAD w sieci lokalnej (LAN). Tworzy wyraźne efekty synerg średnich i dużych biurach konstrukcyjnych i projektowych.. Praca na poszczególnych stanowiskach pracy sieci jest ta samo prosta, jak praca na normalnej pojedynczej stacji. Podstawową zaletą jest to, że dane w sieci mogą być wykorzystywane wspólnie, podobnie jak urządzenia pomocnicze.Dostęp do danych jest przejrzysty w całej sieci.

 

Dowiedz się więcej

logo

BIM Architektura / FM

BIM Prefabrykacja

Kontakt

KGE Sp. z.o.o. Sp. k

ul. Krokwi 32 lok.25
03-114 WARSZAWA
Tel +48 22 300 25 00
Fax +48 22 300 25 01

biuro@kge.pl
serwis@kge.pl