Allplan Bimplus

bim-1

Połączenie modeli BIM

Wszyscy uczestnicy projektu tacy jak inwestor, wykonawcy oraz projektanci mogą używać własnych istniejących narzędzi aby przekazać informacje do centralnego modelu. Mogą również czerpać korzyści z poglądu na cały zakres informacji zebranych o budynku już przy etapie planowania.

tablet

Wizualizacja

Dane architektoniczne, konstrukcyjne, termiczne, środowiskowe, a także wszelkie inne dane przestrzenne mogą być w łatwy sposób wykorzystane pod różnymi kątami za pomocą przeglądarki internetowej lub aplikacji na dowolnym urządzeniu mobilnym.

komputer

Koordynacja 3D

Kolizje z innymi branżami są automatycznie wykrywane i wizualizowane za pomocą narzędzia wykrywania kolizji. Modele budynku lub poszczególne elementy mogą być w łatwy sposób powiązane z dodatkowymi informacjami takimi jak zdjęciami, dokumentami, opisami problemów oraz ich rozwiązań.

wyszukiwarka

Kontrola jakości

Zintegrowane, wydajne i scentralizowane  zarządzanie informacjami zapewnia efektywny przegląd danych. Wszystkie informacje takie jak śledzenie postępu, powiadomienia, zarządzanie zmianami, postęp budowy, zadania, kolizje, oraz zarządzanie problemami są zawsze aktualne i nigdy nie giną.

allplan
  • Połącz się ze swoimi rozwiązaniami OpenBIM w sposób szybki i łatwy za pomocą bim+
  • Zawsze bądź na bieżąco i śledź wszystkie zmiany
  • Udostępniaj dokumenty, modele i atrybuty w jednym bezpiecznym środowisku
  • Przegląd wizualny oraz imponujący tryb prezentacji
  • Prosta komunikacja i dostęp z każdego urządzenia zarówno stacjonarnego jak i mobilnego
bimplus

WYŁĄCZNIE DLA UŻYTKOWNIKÓW ALLPLAN

  • Masz już zainstalowany Allplan ? Korzystaj w pełnym zakresie z nowej Tablicy Zadań w Allplan aby się łączyć z platformą Bimplus.
  • Tablica Zadań w Allplan jest bezpośrednio powiązana z Bimplus i oferuje szybkie, proste i wygodne zarządzanie zadaniami całego zespołu projektowego.
  • Zadania są natychmiast widoczne dla wszystkich członków zespołu, jasno przypisane i mogą być śledzone w sposób intuicyjny i niezawodny.
  • Dzięki Bimplus, zespół jest w stanie się komunikować w czasie rzeczywistym.
logo

BIM Architektura / FM

BIM Inżynieria

BIM Prefabrykacja

Kontakt

KGE Sp. z.o.o. Sp. k

ul. Krokwi 32 lok.25
03-114 WARSZAWA
Tel +48 22 300 25 00
Fax +48 22 300 25 01

biuro@kge.pl
serwis@kge.pl