Broszury

DC-Software katalog programów

DC – Software oferuje dwie grupy produktów do analizy i obliczeń gruntów budowlanych i konstrukcji zagłębionych w gruncie:

Mechanika gruntów i badania podłoża gruntowego – programy do badań podłoża gruntowego (profile geotechniczne, przekroje geotechniczne), mechaniki gruntów, obliczeń geotermicznych, opracowań map dla potrzeb dokumentacji geotechnicznej.

Fundamentowanie, stateczność skarp i odwodnienie budowli – programy do obliczeń geotechnicznych, statyki gruntu, konstrukcji zagłębionych w gruncie, odwodnienia wykopów.

 

Dowiedz się więcej

BIM Architektura / FM

BIM Inżynieria

BIM Prefabrykacja

Kontakt

KGE Sp. z.o.o. Sp. k

ul. Krokwi 32 lok.25
03-114 WARSZAWA
Tel +48 22 300 25 00
Fax +48 22 300 25 01

biuro@kge.pl
serwis@kge.pl