Broszury

PLT- MES Płyty

friloProgram PLT jest przeznaczony do analizy konstrukcji płytowych w oparciu o metodę elementów skończonych. Wydajny interfejs graficzny wsparty licznymi funkcjami umożliwia szybkie i efektywne opracowanie złożonych modeli obliczeniowych.

 

Dowiedz się więcej

S.C. - MES Tarcze

friloProgram SCN jest przeznaczony do analizy dowolnie obciążonych tarcz lub ścian w oparciu. SCN korzysta z dobrze znanych elementów. Wydajny interfejs graficzny
interfejs, pochodzący z programów „GEO” i „PLT”. Liczne funkcje umożliwiają szybkie i wydajne opracowanie złożonych modeli obliczeniowych.

 

Dowiedz się więcej

DLT10 - Belka wieloprzęsłowa

frilo2Program jest przeznaczony do obliczeń belek jedno oraz wieloprzęsłowych do
maksymalnie 12 przęseł.

 

Dowiedz się więcej

B2 - Wymiarowanie zbrojenia

frilo2Moduł B2 pozwala na obliczenia przekroju poprzecznego z uwagi na zginanie z siłą podłużną i siłą poprzeczną. Oprócz tego można przeprowadzić sprawdzenie szerokości rozwarcia rys, (od obciążeń), wykonać obliczenia naprężeń lub określić sztywność efektywną.

 

Dowiedz się więcej

B5 - Słup żelbetowy

frilo2B5 jest przeznaczony do obliczeń słupów i ścian żelbetowych poddanych
jednoosiowym i dwuosiowym stanom obciążeń.

 

Dowiedz się więcej

B6 - Przebicie

frilo2Ten program pozwala na obliczenia przebicia płyt przez podpory punktowe.
Inaczej niż to jest w przypadku ścinania belek i płyt, ścinanie przy przebiciu wyznaczane jest przy pomocy przestrzennego stanu naprężeń wynikającego z
obrotowo symetrycznego wpływu obciążenia.

 

Dowiedz się więcej

B7 - Schody prefabrykowane

frilo2B7 umożliwia obliczenia statyczne żelbetowych schodów jednobiegowych.
Uwzględniana jest przy tym geometria istniejących podestów, wsporników oraz biegu schodów. Dla wprowadzonej wysokości, program może zaproponować
wymiary stopni. Uwzględniając przy tym zasady długości kroku, zasady komfortu wymiarów oraz reguły bezpieczeństwa.

 

Dowiedz się więcej

B8 - Dźwigar sprężony

frilo2Program B8 oblicza dźwigary żelbetowe, a w torze naciągowym dźwigary sprężone z jednoczesnym zespoleniem lub pojedyncze przekroje poprzeczne według DIN 1045-1 i EC 2. Przeprowadzane są wszystkie wymagane obliczenia
w stanie granicznym nośności i użytkowania. Dzięki łatwemu i bezproblemowemu
przyporządkowaniu grup obciążeń możliwe jest także uwzględnienie nadzwyczajnych sytuacji wymiarowania.

 

Dowiedz się więcej

B9 - Krótki wspornik

frilo2Program B9 umożliwia wymiarowanie krótkich wsporników słupów
obciążonych na górnej krawędzi. („Wspornik obciążony bezpośrednio”).

 

Dowiedz się więcej

B10 - Belka podcięta

frilo2Program B10 umożliwia wykonanie obliczeń wspornika belki.

 

Dowiedz się więcej

logo

BIM Architektura / FM

BIM Inżynieria

BIM Prefabrykacja

Kontakt

KGE Sp. z.o.o. Sp. k

ul. Krokwi 32 lok.25
03-114 WARSZAWA
Tel +48 22 300 25 00
Fax +48 22 300 25 01

biuro@kge.pl
serwis@kge.pl