Generowanie siatki i analiza

Siatkowanie z udoskonaleniami


Siatkowanie SCIA Engineer zapewni, że przejście między skomplikowanymi powierzchniami lub różnymi rozmiarami siatki zawsze będzie gładkie, co gwarantuje jakość wyników z analizy elementów skończonych.

 • Automatyczne tworzenie siatki elementów skończonych, na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika ustawień globalnych siatki, która jest spójna i wolna od błędów.
 • Lokalne udoskonalenia siatki w określonych miejscach, w tym: wokół węzłów, wzdłuż linii lub krawędzi, jak i na całej powierzchni.
 • Możliwość zastosowania automatycznego zagęszczenia siatki, które eliminuje zgadywanie najbardziej optymalnej siatki i daję informację zwrotną o jakości obecnej siatki wraz z zaproponowanym zagęszczeniem.
meshalonglines

Bardzo wydajna analiza MES


Z pełnym wsparciem dla procesorów 64-bitowych oraz wielu rdzeni, obliczenia elementów skończonych w SCIA Engineering są najszybsze.

Nawet skomplikowane konstrukcje lub wieżowce, które mają duże nieliniowe lub dynamiczne obliczenia nie będą wymagały długiego czasu obliczeniowego – co pozwala na uruchomienie więcej iteracji projektu w krótszym czasie.

solver

Dynamika


W dodatku do standardowej analizy postaci własnej określającej kształty i częstotliwości drgań własnych, SCIA Engineer pozwala uruchomić wszystkie standardowe rodzaje analiz dynamicznych a nawet więcej: analiza trzęsienia ziemi poprzez superpozycję, obciążenia harmoniczne (sinusowe), wiatrem Von Karman na rurach oraz pełną analizę w czasie z definicją funkcji czasowych obciążenia.

Dodatkowo, metoda poprawionego systemu redukowanego znacznie zmniejsza ilość postaci własnych, które musza być uwzględniane do analizy trzęsienia ziemi, zwiększając ogólna prędkość i dokładność obliczeń.

seismicity-irs

Etapy budowy


Etapy budowy w SCIA Engineer pozwalają użytkownikom zrozumieć zachowanie konstrukcji zależne od czasu:

 • Postępująca budowa przekrojów
 • Stopniowe wprowadzania obciążeń i sprężania
 • Zmiany warunków brzegowych
 • Usuwanie tymczasowych elementów konstrukcyjnych
 • Stosowanie kształtu zdeformowanego z poprzedniej fazy z wykorzystaniem nieliniowej funkcjonalności

Ponadto, moduł Younga materiałów może być funkcją zdefiniowaną przez użytkownika, aby uwzględnić pełzanie i inne efekty czasowe.

Duże przemieszczenia


SCIA Engineer pozwala na analizę 2 i 3 rzędu każdego rodzaju konstrukcji z dowolną kombinacją elementów 1D i 2D. Analizy te biorą pod uwagę odkształcenia konstrukcji (efekty P-δ i P-Δ) z lub bez niedoskonałości przypisanych do elementów. Dodatkowe możliwości to:

 • Różne metody iteracji (Tymoszenko, Newton-Raphson, Picard) i warunki brzegowe (tylko rozciąganie, naprężenia początkowe, siła graniczna)
 • Możliwość wykorzystania metody analizy bezpośredniej lub równoważnych obciążeń poprzez wykorzystanie niedoskonałości globalnych i lokalnych
 • Prawdziwa analiza kabli z możliwością zdefiniowania jako proste lub luźne (w tym definiowanie ciężaru własnego lub innych obciążeń używanych do zdefiniowania luzu kabli)
largedisplacements

Nieliniowości materiałów


Różne rodzaje nieliniowości materiałów mogą być uwzględnione w analizie:

 • Wprowadzanie nieliniowych przegubów i sprężyn poprzez definiowanie funkcji, zarówno na elementach liniowych jak i powierzchniach (przegub krawędziowy)
 • Nieliniowe zachowanie materiałów (plastyczność) może być zastosowane poprzez użycie przegubów plastycznych na elementach 1D lub poprzez ogólną plastyczność materiałową elementów 2D
 • Nieliniowość betonu może być rozważona poprzez fizyczną analizę nieliniową biorącą po uwagę redystrybucję przez precyzyjne prawa zachowania betonu i zbrojenia
2dsteelmaterialplasticity-baseplate
logo

BIM Architektura / FM

BIM Prefabrykacja

Kontakt

KGE Sp. z.o.o. Sp. k

ul. Krokwi 32 lok.25
03-114 WARSZAWA
Tel +48 22 300 25 00
Fax +48 22 300 25 01

biuro@kge.pl
serwis@kge.pl