Modelowanie

Intuicyjne modelowanie

SCIA Engineer oferuje intuicyjną metodę pracy z obiektami konstrukcyjnymi. W przeciwieństwie do innych oprogramowań wymagających poszczególnych węzłów i elementów skończonych, SCIA Engineer pozwala na zdefiniowanie elementów poprzez jedno kliknięcie oraz na tworzenie skomplikowanych i krzywych powłok w taki sam łatwy sposób jak w dzisiejszych narzędziach CAD i BIM.

Zakrzywione kształty


Zakrzywione belki i powłoki ze stałą lub zmienną grubością mogą być zdefiniowane w łatwy sposób poprzez modyfikację prostych ustawień. Ponadto, przecięcia powierzchni mogą być automatycznie generowane i wykorzystywane jako podstawa do tworzenia wycięć. To sprawia, że modelowanie skomplikowanych geometrii jest o wiele łatwiejsze w porównaniu z tradycyjnymi narzędziami projektowania elementami skończonymi.

curved5

Siatki i kondygnacje


Aby usprawnić modelowanie budynków i ram, SCIA Engineer jest wyposażona w szeroki zakres siatek 2D i 3D:

 • Kartezjańskie
 • Skośne
 • Cylindryczne
 • Sferyczne
 • Dowolne linie siatki

Dowolna liczba siatek może być stosowana w projekcie, aktywowana lub dezaktywowana, oraz dowolnie obracana.

W przypadku budynków wielokondygnacyjnych, Kondygnacje pozwolą na lepsze poruszanie się po modelu. Szybko można się przemieszczać z jednej kondygnacji na drugą oraz można wyświetlać wyniki na każdej z nich.

grid-1

Potężne narzędzia do filtrowania i zaznaczania


Wszystkie obiekty konstrukcyjne oraz dodatkowe dane są łatwo dostępne za pomocą licznych narzędzi do filtrowania i zaznaczania, co usuwa konieczność nawigacji po środowisku 3D.

 • Po wybraniu pojedynczego elementu, można łatwo filtrować wszystkie inne elementy w widoku, które mają podobne właściwości.
 • Pracuj tylko z częścią projektu aktywną na ekranie. To filtrowanie może być dokonane na podstawie warstw w modelu, bliskości do płaszczyzn pracy, itd.
 • Wybrane elementy mogą być zapisywane, edytowane i ponownie wykorzystywane w innym czasie.
filtering

Wprowadzanie tabelaryczne

 

 • Podczas gdy modelowanie projektu w 3D nie jest najbardziej optymalne, można wprowadzać dane tabelarycznie w prosty sposób aby utworzyć geometrię. Niektóre możliwości zawarte w wprowadzaniu tabelarycznym to:
 • Wprowadzanie większości elementów konstrukcyjnych, obciążeń oraz bibliotek SCIA Engineer.
 • Importowanie dużych zbiorów danych lub funkcji z Excela
 • Narzędzia filtrowania i sortowania pozwalają na analizowanie danych.
 • Powiązanie między wprowadzaniem tabelarycznym i oknem graficznym, więc poszczególne pozycje są łatwo identyfikowane.
 • Wsparcie dla parametryzacji i skrótów klawiaturowych.
tab-inp

Modelowanie parametryczne


Modelowanie parametryczne pozwala użytkownikom aktywnie dostosować model w celu szybkiego tworzenia iteracji projektowych powtarzających się lub skomplikowanych konstrukcji. Modele parametryczne są generowane poprzez określenie parametrów, które mogą zawierać dowolny element modelu lub właściwość (współrzędne, wymiary, przekroje, materiały, obciążenia, itd.).

Szablony parametryczne mogą być ustanowione w celu umożliwienia użytkownikom tworzenia i modyfikowania projektów przy wykorzystaniu predefiniowanych obiektów, tworząc tym wysoką wydajność przy procesie modelowania.

parametrics-frazierframe
logo

BIM Architektura / FM

BIM Prefabrykacja

Kontakt

KGE Sp. z.o.o. Sp. k

ul. Krokwi 32 lok.25
03-114 WARSZAWA
Tel +48 22 300 25 00
Fax +48 22 300 25 01

biuro@kge.pl
serwis@kge.pl