Obciążenia gen.

3D generator wiatru


SCIA Engineer automatycznie wygeneruje i przyłoży 3D obciążenia wiatrem do całej konstrukcji według Eurokodu 1 oraz ASCE 7-05 / 7-10. Dla ASCE zarówno kierunkowe (wszystkie wysokości) oraz obwiedniowe (niskie) metody są wspierane dla automatycznego generowania przypadków obciążenia (łącznie ze skrętnymi) na zamkniętych i częściowo zamkniętych konstrukcjach.

Ponadto, interfejs graficzny SCIA Engineer pozwala użytkownikom aby mogli w łatwy sposób sprawdzić i zweryfikować współczynniki ciśnienia oraz obciążenia powierzchniowego przyłożonego w różnych miejscach konstrukcji.

3d-wind

Obciążenia wolne


Obciążenie wolne pozwala użytkownikom tworzyć obciążenia które są określone niezależnie od geometrii konstrukcji lub siatki, tworząc elastyczność w różnych zastosowaniach obciążenia.

Zakres zastosowań wolnych obciążeń obejmuje: obciążenie maszyn na płyty które jest idealnie odwzorowane na siatce, obciążenia hydrostatyczne na skomplikowanych powłokach oraz ciśnienie wiatru zdefiniowane przez użytkownika.

freeloadspool

Proste przykładanie obciążeń


SCIA Engineer pozwala modelować wszystkie standardowe rodzaje obciążeń:  siły skupione i rozłożone, momenty, osiadanie podpór oraz obciążenia termiczne wizualnie jako obiekty. Te obiekty obciążeń mogą być przeniesione lub skopiowane na inne elementy lub inne przypadki obciążenia, a jednocześnie łatwo filtrowane i modyfikowane poprzez okno właściwości, w taki sam sposób jak inne dane w SCIA Engineer.

Praktyczne panele obciążeń


Panele obciążeń w SCIA Engineer są wykorzystywane do wykonywania dystrybucji obciążeń na elementy konstrukcyjne modelu. W większości zastosowań, panele obciążenia stanowią elewacje lub inne nienośne elementy konstrukcji. SCIA Engineer wykorzystuje te elementy do dystrybucji obciążenia korzystając z działania 1 lub 2 kierunkowego przed analizą, pozwalając na zmniejszenie rozmiaru modelu, przyśpieszenia obliczeń oraz zwiększonej przejrzystości w stosowanych obciążeniach i wynikach.

Ponadto, interfejs graficzny SCIA Engineer pozwala użytkownikom przeglądać i modyfikować generowane obciążenia  stosowane w różnych miejscach konstrukcji.

logo

BIM Architektura / FM

BIM Prefabrykacja

Kontakt

KGE Sp. z.o.o. Sp. k

ul. Krokwi 32 lok.25
03-114 WARSZAWA
Tel +48 22 300 25 00
Fax +48 22 300 25 01

biuro@kge.pl
serwis@kge.pl