Projektowanie wielomateriałowe

Przeźroczyste projektowanie konstrukcji betonowych


Projektowanie elementów betonowych w SCIA Engineer łączy w sobie najlepsze zintegrowane rozwiązanie MES i proste obliczenia ręczne w celu zapewnienia wysokiego poziomu wydajności, bez potrzeby martwienia się o przeniesienie danych do innych programów zewnętrznych.

Dzięki technologii raportów projektowych SCIA, projektowanie słupów i belek betonowych jest:

 • Przeźroczyste: wszystkie wzory norm są dostępne w raporcie, pokazując oryginalny zapis matematyczny, pośrednie wartości liczbowe i wyniki końcowe
 • Kompletne: Wszystkie kształty przekrojów i sytuacje sił wewnętrznych są wspierane; włącznie z siłą normalna, zginaniem dwuosiowym, oraz dwuosiowym ścinaniem i skręcaniem
 • Szybkie: Wsparcie wszystkich dostępnych rdzeni dla równoległego przetwarzania
ecconcretesdfgraphic2

Projektowanie konstrukcji stalowych


Wykonaj projektowanie przekrojów elementów stalowych według EN1993 i AISC 360-10, jak również wielu innych norm. Projektowanie elementów zawiera automatyczne projektowanie szerokiego zakresu biblioteki profili przekrojów oraz zabudowanych lub dowolnych profili.

Dodatkowo, projektowanie Open Web Steel Joist jest wspierane korzystając z nowej metodologii wirtualnej belki, pozwalając inżynierom uwzględniać sztywność elementów w ogólnym modelu budynku.

 Wszystkie niezbędne efekty są również uwzględniane: wytrzymałość przekrojów na siły osiowe, zginanie, ścinanie, wyboczenie, wyboczenie ze skręcaniem, wyboczenie lokalne, itd. Dodatkowo, długości wyboczenia są automatycznie określane i mogą być przeglądane graficznie i numerycznie.

scia-engineer-steel-hall

Projektowanie belek zespolonych


W pełni zintegrowana technika wykorzystująca prawdziwe podejście wielomodelowe, pozwalające na wykonanie analizy konstrukcji i projektowania bez konieczności modyfikacji modelu. Niektóre funkcje obejmują:

 • Biblioteki producenta elementów stalowych
 • Projektowanie i optymalizacja profili stalowych względem Eurocode 4 i AISC 360-10 (LRFD & ASD)
 • Sprawdzanie szczegółów dla betonowych płyt i elementów stalowych
 • Sprawdzanie SGU (w odniesieniu do wygięcia) dla etapów budowy i zespolonych
 • W pełni przejrzyste wzory i wszystkie kroki obliczeniowe
3-composite

Połączenia stalowe


SCIA Engineer zapewnia użytkownikom wyjątkową możliwość modelowania połączeń stalowych w modelu 3D. Połączenia mogą być zdefiniowane jako sztywne, przegubowe lub skośne z różnymi płytkami, śrubami, żebrami i spawami zdefiniowanymi. Gdy połączenie jest zamodelowane, jego sztywność może być określona a następnie używana jako rodzaj przegubu w modelu budynku. Dodatkowo, z zastosowaniem SCIA Design Forms, użytkownicy mogą stosować szczególne rodzaje połączeń w węzłach MES aby wykonać pełne zaprojektowanie stanów granicznych z dynamiczną grafiką.

7-connections-1

Otwarte sprawdzenie projektowe


Prosty język skryptowy C# z prostymi poleceniami i warunkami, pozwala użytkownikom bezpośrednio wprowadzać formuły i funkcje, automatycznie tworząc przejrzyste i proste wyniki.

Sprawdzenia projektowe napisane w SCIA Design Forms są przejrzyste pozwalając na łatwą weryfikacje wszystkich wymaganych przepisów norm.

Poszczególne formy projektowe mogą być używane jako samodzielne (podobnie do Excel) lub mogą być w pełni zintegrowane w SCIA Engineer dla elementów węzłowych, belkowych i powierzchniowych, w celu stworzenia bezproblemowej pracy.

openchecks-glulam

Drewno, aluminium, rusztowanie


Wsparcie Eurokodów przez SCIA Engineer obejmuje również:

 • Drewno (EN1995): sprawdzanie przekrojów i stabilności belek drewnianych. Zawiera specjalne sprawdzanie pełzania, zmiennej wysokości i elementów krzywych.
 • Aluminium (EN1999): standardowe i niestandardowe profile aluminiowe mogą być zdefiniowane i sprawdzane. Zawiera obliczenia efektywnych właściwości, wpływ strefy pod wpływem ciepła.
 • Sprawdzanie rusztowań według EN 12810 oraz EN 12811: rury i kształtki lub rusztowania systemowe są w pełni wspierane.
timberaluscaff

Konstrukcje sprężone


W pełni zintegrowane rozwiązanie do modelowania, analizy, projektowania i raportowania elementów 1D i 2D sprężonych i kablobetonu. SCIA Engineer pozwala użytkownikom przeprowadzić analizy liniowe i zależne od czasu, w celu otrzymania prawidłowych wyników konstrukcji. Dodatkowo, sprawdzania projektowe według EN 1992-1-1 oraz EN 1992-2 są uwzględnione, a sprawdzanie dla ACI 318-14 jest obecnie rozwijane.  

2dsteelmaterialplasticity-baseplate

Elementy stalowe formowane na zimno


SCIA Engineer wykonuje analizy i projektowanie konstrukcji zawierających elementy stalowe formowane na zimno; elementy cienkościenne mogą mieć przypisane zarówno przekroje standardowe jaki i zdefiniowane przez użytkownika.

Obsługiwana funkcjonalność projektowa:

 • Wyprowadzenie efektywnego kształtu dla dowolnych elementów, z uwzględnieniem wyboczenia lokalnego i skrętnego wyboczenia żeberek wewnętrznych i brzegowych.
 • Ogólne projektowanie uwzględnia przesunięcie osi neutralnej, korzystanie ze średniej granicy plastyczności i grubości rdzenia stali.
 • Zaawansowane sprawdzenia konstrukcji obejmują ścinanie środnika spowodowane lokalnymi siłami poprzecznymi, także w przypadku przekrojów z usztywnionymi środnikami.
 • Specjalistyczne projektowanie płatwi zawiera wyprowadzenie wolnej geometrii półki, zaawansowane ustalenie obciążenia, itd.
 • SCIA obsługuje zarówno normę europejską EN 1993-1-3 oraz North American Specification AISI S100 

 

scia-engineer-cold-formed-steel
logo

BIM Architektura / FM

BIM Prefabrykacja

Kontakt

KGE Sp. z.o.o. Sp. k

ul. Krokwi 32 lok.25
03-114 WARSZAWA
Tel +48 22 300 25 00
Fax +48 22 300 25 01

biuro@kge.pl
serwis@kge.pl