TIM

Program TIM (Technical Information Manager) sprawia, że funkcje informacyjne, planistyczne i logistyczne są dostępne z bazy centralnej dla wszystkich oddziałów firmy. Oparty jest na modelach 3D. Jako platforma integracyjna, łączy CAD, ERP, CAM oraz urządzenia mobilne. Dzięki temu TIM przyczynia się zdecydowanie  do zrozumiałego i efektywnego zarządzania procesem produkcyjnym. Administracja prefabrykatami, optymalizacja produkcji, transportu, montażu wspiera działanie wytwórni i biur projektowych.

csm-03-Screen-TIM-V2-3d9d04f513

Unikalna synteza pracy na modelu i rysunku, 2D i 3D

Praca wykonywana w oparciu o model 3D

Przy pomocy jasno określonego modelu 3D projektu budowlanego, przygotowanie pracy wytwórni przeprowadzone jest szybko i dokładnie:

 • Dostępne są wszystkie niezbędne informacje na temat elementów prefabrykowanych.
 • TIM umożliwia precyzyjne układanie na stołach i paletach oraz wizualizowanie obiektów 3D.
 • TIM generuje dane produkcyjne i ERP, a także wymagane raporty operacyjne za pomocą jednego kliknięcia.

 

Zarządzanie procesem

Zarządzanie i monitorowanie całego procesu na trójwymiarowym modelu budynku.

 • Indywidualna konfiguracja procedury roboczej
 • Zmiana statusu w TIM lub za pomocą zewnętrznych programów (na przykład: ERP, mTim)
 • Kolorowa wizualizacja aktualnego stanu na cyfrowym modelu 3D
 • Globalny przegląd całej budowli
 • Szczegółowa prezentacja na poziomie elementu

 

Układanie elementów

W wielu procesach produkcyjnych, układanie prefabrykowanych elementów jest warunkiem koniecznym dla wydajnego procesu produkcji.

 • Wizualizacja elementów 3D z lub bez zbrojenia czy elementów instalacji
 • Układanie w 3D i wyświetlanie w maksymalnie sześciu widokach
 • Zoptymalizowane pod kątem produkcji układanie „przeciągnij i upuść”
 • Generowanie dowolnych przestrzennych palet transportowych
 • Zintegrowana kontrola kolizji
csm-TIM-Feature-Prozess-73ecda45db-1
csm-TIM-Feature-Stapeln-f7aca6af83

Wizualizacja procesu produkcji

Elementy prefabrykowane podlegają procesowi projektowania, produkcji, dostawy i montażu. Zintegrowane zarządzanie statusem obrazuje ten proces dla każdego elementu, tym samym przekazując w prosty sposób informację do działu sprzedaży, działu zarządzania projektami i kierownictwa zakładu o przebiegu procesu realizacji projektu budowlanego.

Ten przebieg może być kontrolowany w TIM, jak również przez  systemy zewnętrzne (na przykład ERP) i jest indywidualnie skonfigurowany zgodnie z wymaganiami inwestora.

Optymalizacja na stołach produkcyjnych

Dla efektywnego planowania produkcji na liniach produkcyjnych i stołach, dostępny jest moduł Production Manager.

 • Graficzna wizualizacja ułożenia na stołach
 • Kontrola kolizji
 • Dowolnie definiowalne obszary produkcji
 • Automatyczna zmiana statusu prefabrykatów po rozmieszczeniu elementów
 • Generowanie dokumentacji produkcyjnej oraz wymaganych etykiet

 

csm-TIM-Feature-Manuelle-Produktion-e17317473c

Symulacja dostawy oraz procedur produkcyjnych TIM

Assembler oferuje możliwość planowania montażu i symulacji procedur dostaw i produkcji.

Eliminuje nieprawidłową kolejność w produkcji i dostawie
Umożliwia zautomatyzowane porównanie daty produkcji i daty dostawy z ERP
Symulacja procesu krok po kroku
Wizualizacja w trójwymiarowym modelu budynku

csm-TIM-Feature-Simulation-18869d7bde

Zarządzanie danymi

Dla linii produkcyjnych i produkcji ręcznej, moduł Production Manager oferuje możliwość przenoszenia stołów i alokacji linii produkcyjnych. Informacje, które są prawdziwe w każdym szczególe pomagają znaleźć optymalne rozmieszczenie. Tworzenie raportów i etykiet zapewnia bezkolizyjną produkcję.

Generowanie raportów

Zintegrowany Manager Raportów daje pełną swobodę w zakresie spełnienia indywidualnych wymagań dotyczących treści danych i projektowania.

 • Każdy raport za naciśnięciem jednego przycisku
 • W razie potrzeby, elastyczne dane wejściowe
 • Liczne standaryzowane raporty dostępne na żądanie
 • Spersonalizowane raporty wykonywane przez Ciebie lub przez nas w oparciu o Microsoft Reporting Services

Mobilne zarządzanie informacją

Aplikacja mobilna mTim dostarcza informacje na temat projektu budowlanego na plac budowy oraz do odpowiedzialnych osób, będących często w podróży, a mimo to chcących być na bieżąco.

 • Wyświetlanie wszystkich szczegółów w 3D
 • Zarządzanie statusem
 • Rejestrowanie istotnych informacji montażowych
 • Łatwo i szybko dostępna na smartfon lub tablet.

mTim oferuje idealną podstawę do dyskusji na placu budowy, w zakresie zarządzania projektami, sprzedaży oraz odpowiedzialności na placu budowy.

csm-TIM-Feature-Reports-f27bcb82ce

Interoperacyjność w produkcji

Integracja wielu platform

W wielu przypadkach skomplikowane procesy wymagają współpracy pomiędzy różnymi systemami informatycznymi. Jako platforma integracyjna, TIM umożliwia przejrzystą wymianę informacji pomiędzy ERP, CAD i systemami produkcyjnymi.

Kilka przykładów:

 • Dystrybucja podstawowych danych projektu
 • Symulacja daty dostawy na podstawie dostaw planowanych w ERP
 • Dostarczenie wymaganych materiałów informacyjnych z CAD do ERP
 • Wizualizacja procesu na modelu 3D wg danych z ERP
 • Dostarczanie informacji o zleceniu z ERP do CAD w celu precyzyjnego podziału elementów prefabrykowanych
 • Eksport IFC, a zatem idealny dostawca danych dla wszystkich aplikacji BIM
csm-TIM-Feature-Import-5710f1a125

Import danych

Dane budowlane i elementy lub gotowe produkty są pozyskiwane przez TIM z programu CAD.

 • Zautomatyzowany import danych
 • Kontrola jakości oparta na modelach
 • Zintegrowany interfejs eksportu/importu między PLANBAR i TIM

Funkcje importu z innych formatów danych (np. UniDat)

Generowanie danych produkcyjnych

Generowanie danych produkcyjnych we wszystkich typowych formatach.

 • IFC4precast
 • PXML lub interfejs Unitechnik CAD-CAM zawierający rysunki elementów
 • Indywidualnie konfigurowany zgodnie z systemami docelowymi
 • Dowolna definicja zawartości, nazwy pliku i katalogu wyjściowego
 • Dla systemu ERP lub bezpośrednio na produkcję
csm-TIM-Produktionsdaten-01-86b605e8df

Generowanie danych do rozliczeń

TIM gwarantuje płynnie działające rozliczenia w systemie ERP dzięki interfejsom danych sprawdzonych w praktyce.

 • Formaty danych KST, ADS, ADS-XML, PXML, IFC
 • Kontrolowany proces transferu danych umożliwia wysyłanie do systemu ERP plików i/lub treści w różnych formatach (np. prognozy zapotrzebowania materiałowego, przekaz na produkcję, fakturowanie)
csm-TIM-Feature-Abrechnungsdaten-31ba401528
logo

BIM Architektura / FM

BIM Prefabrykacja

Kontakt

KGE Sp. z.o.o. Sp. k

ul. Krokwi 32 lok.25
03-114 WARSZAWA
Tel +48 22 300 25 00
Fax +48 22 300 25 01

biuro@kge.pl
serwis@kge.pl