TIM

Program TIM (Technical Information Manager) sprawia, że funkcje informacyjne i planistyczne są dostępne centralnie, na podstawie modeli 3D, dla wszystkich oddziałów firmy. Jako platforma integracyjna, łączy CAD, ERP, systemy produkcyjne oraz urządzenia mobilne. Dzięki temu TIM trwale przyczynia się do zrozumiałego i efektywnego procesu projektowania wzdłuż całego łańcucha wartości dodanej.

csm-03-Screen-TIM-V2-3d9d04f513

Praca oparta o model 3D

Przygotowanie pracy w oparciu o model

Przy pomocy jasno określonego modelu 3D projektu budowlanego, przygotowanie pracy przeprowadzone jest szybko i dokładnie:

 • oferuje wszystkie niezbędne informacje na temat elementów prefabrykowanych.
 • umożliwia precyzyjne układanie i wizualizowane w 3D.
 • generuje dane produkcyjne i księgowe, a także wymagane raporty operacyjne za pomocą jednego kliknięcia.

 

Zarządzanie procesem

Zarządzanie i monitorowanie całego procesu na trójwymiarowym modelu budynku.

 • Indywidualna konfiguracja procedury roboczej
 • Zmiana statusu w TIM lub za pomocą zewnętrznych programów (na przykład: ERP, mTim)
 • Kolorowa wizualizacja aktualnego stanu na cyfrowym modelu 3D
 • Globalny przegląd całej budowli
 • Szczegółowa prezentacja na poziomie elementu

 

Układanie elementów

W wielu procesach produkcyjnych, układanie prefabrykowanych elementów jest warunkiem koniecznym dla wydajnego procesu produkcji.

 • Wizualizacja elementów 3D z lub bez zbrojenia czy elementów instalacji
 • Układanie w 3D i wyświetlanie w maksymalnie sześciu widokach
 • Zoptymalizowane pod kątem produkcji układanie „przeciągnij i upuść”
 • Generowanie dowolnych przestrzennych palet transportowych
 • Zintegrowana kontrola kolizji
csm-TIM-Feature-Prozess-73ecda45db-1
csm-TIM-Feature-Stapeln-f7aca6af83

Wizualizacja procesu produkcji

Betonowe elementy prefabrykowane podlegają procesowi projektowania, produkcji, dostawy i montażu. Zintegrowane zarządzanie statusem obrazuje ten proces dla każdego elementu, tym samym informując w prosty sposób sprzedaż, dział zarządzania projektami i kierownictwo o przebiegu procesu realizacji projektu budowlanego.

Ten obieg może być kontrolowany w TIM, jak również przez zewnętrzne systemy (na przykład ERP) i jest indywidualnie skonfigurowany zgodnie z wymaganiami.

Planowanie czynności manualnych

Dla efektywnego planowania produkcji ręcznej na liniach produkcyjnych i stołach, dostępny jest moduł Production Manager.

 • Graficzna wizualizacja obłożenia
 • Kontrola kolizji
 • Dowolnie definiowalne obszary produkcji
 • Automatyczna zmiana statusu po rozmieszczeniu elementów
 • Generowanie dokumentacji produkcyjnej oraz wymaganych etykiet

 

csm-TIM-Feature-Manuelle-Produktion-e17317473c

Symulacja dostawy oraz procedur produkcyjnych TIM

Assembler oferuje możliwość planowania i symulacji procedur dostaw i produkcji.

Uniemożliwia nieprawidłową kolejność w produkcji i dostawie
Możliwe zautomatyzowane porównanie daty produkcji i daty dostawy z ERP
Symulacja krok po kroku
Wizualizacja w trójwymiarowym modelu budynku

csm-TIM-Feature-Simulation-18869d7bde

Zarządzanie danymi

Dla linii produkcyjnych i produkcji ręcznej, moduł Production Manager oferuje możliwość przenoszenia stołów i alokacji linii produkcyjnych. Informacje, które są prawdziwe w każdym szczególe pomagają znaleźć optymalne rozmieszczenie. Tworzenie raportów i etykiet zapewnia bezkolizyjną produkcję.

Generowanie raportów

Zintegrowany Manager Raportów daje pełną swobodę w zakresie spełnienia indywidualnych wymagań operacyjnych dotyczących treści danych i projektowania.

 • Każdy raport za naciśnięciem jednego przycisku
 • W razie potrzeby, elastyczne wartości wejściowe
 • Liczne standaryzowane raporty dostępne na żądanie
 • Spersonalizowane raporty wykonywane Ciebie lub przez nas
 • W oparciu o Microsoft Reporting Services

Mobilne zarządzanie informacją

Aplikacja mobilna mTim dostarcza informacje na temat projektu budowlanego na plac budowy oraz do odpowiedzialnych osób, będących często w podróży, a mimo to chcących być na bieżąco.

 • Wyświetlanie wszystkich szczegółów w 3D
 • Zarządzanie statusem
 • Rejestrowanie istotnych informacji montażowych
 • Łatwo i szybko dostępna na smartfon lub tablet.

mTim oferuje idealną podstawę do dyskusji na placu budowy, w zakresie zarządzania projektami, sprzedaży oraz odpowiedzialności na placu budowy.

csm-TIM-Feature-Reports-f27bcb82ce

Interoperacyjność w produkcji

Integracja wieloplatformowa

W wielu przypadkach skomplikowane procesy wymagają współpracy pomiędzy różnymi systemami informatycznymi. Jako platforma integracyjna, TIM umożliwia przejrzystą wymianę informacji pomiędzy ERP, CAD i systemami produkcyjnymi.

Kilka przykładów:

 • Dystrybucja podstawowych danych projektu
 • Symulacja daty dostawy na podstawie dostaw planowanych w ERP
 • Dostarczenie wymaganych materiałów informacyjnych z CAD do ERP
 • Wizualizacja procesu na modelu 3D wg workflow ERP
 • Dostarczanie informacji o zleceniu z ERP do CAD w celu precyzyjnego podziału części prefabrykowanych
 • Eksport IFC, a zatem idealny dostawca danych dla wszystkich aplikacji BIM
csm-TIM-Feature-Import-5710f1a125

Import danych

Dane budowlane i elementy lub gotowe produkty są pozyskiwane przez TIM z programu CAD.

 • Zautomatyzowany import danych
 • Kontrola jakości oparta na modelach
 • Zintegrowany interfejs eksportu/importu między PLANBAR i TIM

Funkcje importu z innych formatów danych (np. UniDat)

Generowanie danych produkcyjnych

Generowanie danych produkcyjnych we wszystkich typowych formatach.

 • PXML lub interfejs Unitechnik CAD-CAM zawierający rysunki elementów
 • Indywidualnie konfigurowany zgodnie z systemami docelowymi
 • Dowolna definicja zawartości, nazwy pliku i katalogu wyjściowego
 • Dla systemu ERP lub bezpośrednio na produkcję
csm-TIM-Produktionsdaten-01-86b605e8df

Generowanie danych do fakturowania

TIM gwarantuje płynnie działające fakturowanie w systemie ERP dzięki interfejsom danych, które sprawdziły się w praktyce.

 • Formaty danych KST, ADS, ADS-XML, PXML, IFC
 • Kontrolowany proces transferu danych umożliwia wysyłanie do systemu ERP plików i/lub treści w różnych formatach (np. prognozy zapotrzebowania materiałowego, przekaz na produkcję, fakturowanie)
csm-TIM-Feature-Abrechnungsdaten-31ba401528
logo

BIM Prefabrykacja

Kontakt

KGE Sp. z.o.o. Sp. k

ul. Krokwi 32 lok.25
03-114 WARSZAWA
Tel +48 22 300 25 00
Fax +48 22 300 25 01

biuro@kge.pl
hotline@kge.pl