Szkolenie podstawowe Allplan

Kontakt:


T:22 300 25 00
biuro@kge.pl

Szkolenie Allplan Engineering (Poziom I) jest przeznaczone dla początkujących użytkowników programu Allplan Engineering. Podczas szkolenia użytkownicy poznają sposób pracy w środowisku Allplan oraz korzystanie z funkcji programu. Po zakończeniu szkolenia użytkownik powinien umieć modelować proste konstrukcje obiektów, tworzyć widoki i przekroje oraz zbrojenie elementów konstrukcji.

Czas trwania: 8 godzin

 

I. Wprowadzenie do środowiska Allplan

 • Zarządzanie programem
 • Tworzenie projektu
 • Struktura projektu (warstwy i kalki)

 

II. Interfejs użytkownika

 • Pasek narzędzi
 • Palety
 • Menu kontekstowe
 • Linia dialogowa / Linia tekstu
 • Konfiguracja powierzchni ekranu

 

III. Podstawy rysowania

 • Tabelka rysunkowa
 • Wymiarowanie
 • Rysowanie obiektowe

 

IV. Tworzenie modelu konstrukcji

 • Generowanie siatki
 • Modelowanie ścian
 • Modelowanie słupów
 • Modelowanie stropu z otworem
 • Modelowanie okien i drzwi

 

V. Generowanie widoków i przekrojów

 • Tworzenie widoków
 • Tworzenie przekrojów

 

VI. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych

 • Zbrojenie słupa
 • Zbrojenie stropu z otworem
 • Zbrojenie belki o zmiennej geometrii
 • Zbrojenie elementów wzdłuż ścieżki

 

VII. Tworzenie dokumentacji

 • Opracowanie arkusza
 • Eksport PDF

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od KGE Sp. z o.o. Sp. k.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez KGE Sp. z o.o. Sp. k. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

BIM Architektura / FM

BIM Inżynieria

BIM Prefabrykacja

Kontakt

KGE Sp. z.o.o. Sp. k

ul. Krokwi 32 lok.25
03-114 WARSZAWA
Tel +48 22 300 25 00
Fax +48 22 300 25 01

biuro@kge.pl
serwis@kge.pl