Szkolenie podstawowe Allplan

monitor-rechts-ARCH-neu-e1479133184371

Data:

 15 – 17 grudzień 2017 WROCŁAW

Kontakt:

Magdalena Golonka
T:22 300 25 00
biuro@kge.pl

Szkolenie Allplan Engineering (Poziom I) jest przeznaczone dla początkujących użytkowników programu Allplan Engineering. Podczas szkolenia użytkownicy poznają sposób pracy w środowisku Allplan oraz korzystanie z funkcji programu. Po zakończeniu szkolenia użytkownik powinien umieć modelować proste konstrukcje obiektów, tworzyć widoki i przekroje oraz zbrojenie elementów konstrukcji.

Czas trwania: 18 godzin

 

I. Wprowadzenie do środowiska Allplan

 • Zarządzanie programem
 • Tworzenie projektu
 • Struktura projektu (warstwy i kalki)

 

II. Interfejs użytkownika

 • Pasek narzędzi
 • Palety
 • Menu kontekstowe
 • Linia dialogowa / Linia tekstu
 • Konfiguracja powierzchni ekranu

 

III. Podstawy rysowania

 • Tabelka rysunkowa
 • Wymiarowanie
 • Rysowanie obiektowe

 

IV. Tworzenie modelu konstrukcji

 • Generowanie siatki
 • Modelowanie ścian
 • Modelowanie słupów
 • Modelowanie stropu z otworem
 • Modelowanie okien i drzwi

 

V. Generowanie widoków i przekrojów

 • Tworzenie widoków
 • Tworzenie przekrojów

 

VI. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych

 • Zbrojenie słupa
 • Zbrojenie stropu z otworem
 • Zbrojenie belki o zmiennej geometrii
 • Zbrojenie elementów wzdłuż ścieżki

 

VII. Tworzenie dokumentacji

 • Opracowanie arkusza
 • Eksport PDF

 

logo

BIM Prefabrykacja

Kontakt

KGE Sp. z.o.o. Sp. k

ul. Krokwi 32 lok.25
03-114 WARSZAWA
Tel +48 22 300 25 00
Fax +48 22 300 25 01

biuro@kge.pl
hotline@kge.pl