Umowa serwisowa plus

Umowa serwisowa plus

Dla naszych klientów posiadających Umowę serwisową plus, firma KGE zapewnia priorytetowe wsparcie w ciągu 24 godzin. Niezwłocznie po otrzymaniu zapytania, nasi specjaliści przystępują do jego analizy, następnie przygotowania przejrzystej instrukcji postępowania, bądź bezpośredniego połączenia się z klientem poprzez pulpit zdalny. W przypadku poważnych problemów – są one natychmiastowo przekazywane do producenta oprogramowania. Równolegle informacja o tym wędruje do klienta.

 

Zakres pomocy udzielanej w ramach Usługi serwisowej plus:

– wsparcie techniczne w zakresie obsługi programu
– pomoc z użyciem zdalnego pulpitu
– consulting w zakresie obsługi linii produkcyjnych
– bezpłatna dostawa najnowszych wersji programu
– dostęp do bazy wiedzy (podręczniki, filmy instruktażowe, webinary)

Z przyczyn technicznych pomoc serwisowa może być udzielana wyłącznie dla wersji 2018, 2017, 2016.

 

logo

BIM Prefabrykacja

Kontakt

KGE Sp. z.o.o. Sp. k

ul. Krokwi 32 lok.25
03-114 WARSZAWA
Tel +48 22 300 25 00
Fax +48 22 300 25 01

biuro@kge.pl
hotline@kge.pl