Wsparcie techniczne

WSPARCIE TECHNICZNE

Dla klientów posiadających umowę serwisową, firma KGE zapewnia priorytetowe wsparcie w ciągu 24 godzin. Niezwłocznie po otrzymaniu zapytania, nasi specjaliści przystępują do jego analizy, następnie przygotowania przejrzystej instrukcji postępowania, bądź bezpośredniego połączenia się z klientem poprzez pulpit zdalny.
W przypadku poważnych problemów – są one natychmiastowo przekazywane do producenta oprogramowania. Równolegle informacja o tym wędruje do klienta.

Dla naszych klientów oferujemy wsparcie w formie świadczenia usług Serwis i Serwis plus.

 

SERWIS – wsparcie techniczne dla posiadaczy Umowy serwisowej

 

Zakres pomocy udzielanej w ramach Usługi serwisowej:

– wsparcie serwisowe w zakresie obsługi programu

 – pomoc z użyciem zdalnego pulpitu

 

Kontakt telefoniczny: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00

kontakt mailowy: serwis@kge.html dla programów Allplan/Planbar lub scia@kge.html dla programu SCIA Engineer. 

W przypadku problemów związanych z konfiguracją programu lub w sprawach niewłaściwego działania programu zapytania prosimy przysyłać na formularzu generowanym w „Allmenu – Usługi – Utwórz pytanie do serwisu” (dotyczy programów Allplan/Planbar.

Z przyczyn technicznych pomoc serwisowa może być udzielana wyłącznie dla wersji 2017, 2016, 2015.

 

 

SERWIS PLUS – wsparcie techniczne dla posiadaczy Umowy serwisowej plus

 

Zakres pomocy udzielanej w ramach Usługi serwisowej plus:

– wsparcie serwisowe w zakresie obsługi programu

– pomoc z użyciem zdalnego puplitu 

– bezpłatna dostawa najnowszych wersji programu

 

Kontakt telefoniczny: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00 na numer telefonu otrzymany w KGE.

Kontakt mailowy: serwis@kge.html dla programów Allplan/Planbar lub scia@kge.html dla programu SCIA Engineer. 

W przypadku problemów związanych z konfiguracją programu lub w sprawach niewłaściwego działania programu zapytania prosimy przysyłać na formularzu generowanym w „Allmenu – Usługi – Utwórz pytanie do serwisu” (dotyczy programów Allplan/Planbar).

Z przyczyn technicznych pomoc serwisowa może być udzielana wyłącznie dla wersji 2017, 2016, 2015.

 

logo

BIM Prefabrykacja

Kontakt

KGE Sp. z.o.o. Sp. k

ul. Krokwi 32 lok.25
03-114 WARSZAWA
Tel +48 22 300 25 00
Fax +48 22 300 25 01

biuro@kge.pl
hotline@kge.pl