Proces BIM – czy warto?

Technologia BIM

Proces

Proces BIM – czy warto?

Technologia BIM znacznie podnosi jakość projektów poprzez zwiększoną współpracę międzybranżową. Korzystanie z rozwiązań tej technologii przyczynia się do sprawnej koordynacji, szybszego projektowania oraz możliwości uniknięcia kolizji i zbędnych kosztów. Ponadto, projekty wykonane w technologii BIM umożliwią inwestorowi efektywne zarządzanie budynkiem (Facility Management). Przyczyni się to do znacznego zredukowania kosztów związanych z eksploatacją budynku przez cały cykl życia projektu. W pełni wierzymy, że te korzyści mogą być czerpane przez biura projektowe w Polsce i dlatego robimy wszystko aby być na czele rozwoju tej technologii.

czytaj więcej

Inżynieria

CYPE CAD jest potężnym narzędziem BIM, obsługującym cały proces planowania i projektowania w biurach projektowych i firmach budowlanych. Szczególną zaletą oprogramowania jest możliwość wykonania analiz statycznych i wymiarowania w połączeniu z generowaniem rysunków w sposób szybki i niezawodny. Dzięki temu projektowanie budynku odbywa się kompleksowo eliminując ewentualne błędy powstające na rysunkach technicznych. Wszystkie interfejsy wymiany danych zapewniają płynną i sprawną współpracę pomiędzy wszystkimi członkami zespołu, niezależnie od oprogramowania. W połączeniu z platformą BIMservice.center i dzięki najnowszym interfejsom ifc mamy w pełni zintegrowane rozwiązanie do projektowania konstrukcji.

czytaj więcej

Inżynieria
Architektura

Architektura

Narzędzia programu CYPE Architecture w zapewniają pełną swobodę w projektowaniu. Dzięki bogatej strukturze budowli oraz możliwości jednoczesnej kombinacji modelowania 3D wraz z funkcjonalnością CAD, wizja twórcza projektantów nie jest w żaden sposób ograniczona. W pełni zintegrowany z programami do analiz statycznych i wymiarowania umożliwi tworzenie wysokiej jakości dokumentacji. Otwartość programu pozwala na pełną interoperacyjność międzybranżową oraz efektywną wymianę danych – w tym poprzez format IFC.

Prefabrykacja

Wspomagane nowoczesnymi metodami i technologiami zakłady produkcji prefabrykatów są idealną drogą rozwoju budownictwa, zapewniając najwyższą jakość elementów konstrukcyjnych oraz znacznie przyczyniając się do skrócenia cyklu inwestycyjnego. Znakomitą rolę w procesie projektowania i produkcji elementów prefabrykowanych odgrywa numer jeden wśród systemów CADeON W zautomatyzowanych wytwórniach, wyposażonych w linie technologiczne do produkcji automatycznej, CADeON oferujący dane dla  linii automatycznej czy kompleksowo dla całego procesu produkcyjnego jest narzędziem niezastąpionym.

czytaj więcej

Prefabrykacja

Kontakt

KGE Sp. z.o.o. Sp. k

al. Jana Pawła II 27
00-867 WARSZAWA
Tel +48 505 436 970

biuro@kge.pl
serwis@kge.pl