Proces BIM – czy warto?

Technologia BIM

Proces

Proces BIM – czy warto?

Technologia BIM znacznie podnosi jakość projektów poprzez zwiększoną współpracę międzybranżową. Korzystanie z rozwiązań tej technologii przyczynia się do sprawnej koordynacji, szybszego projektowania oraz możliwości uniknięcia kolizji i zbędnych kosztów. Ponadto, projekty wykonane w technologii BIM umożliwią inwestorowi efektywne zarządzanie budynkiem (Facility Management). Przyczyni się to do znacznego zredukowania kosztów związanych z eksploatacją budynku przez cały cykl życia projektu. 

Narzędzia BIM

Nasze biuro posługuje się narzędziami BIM, obsługującymi cały proces planowania i projektowania w biurach projektowych i firmach budowlanych. Szczególną zaletą oprogramowania jest możliwość wykonania analiz statycznych i wymiarowania w połączeniu z generowaniem rysunków w sposób szybki i niezawodny. Dzięki temu projektowanie odbywa się kompleksowo eliminując ewentualne błędy powstające na rysunkach technicznych. Wszystkie interfejsy wymiany danych zapewniają płynną i sprawną współpracę pomiędzy wszystkimi członkami zespołu, niezależnie od oprogramowania.

Inżynieria
Architektura

Projektowanie BIM

Programy będące na wyposażenia biura zapewniają pełną swobodę w projektowaniu. Dzięki możliwości jednoczesnej kombinacji modelowania 3D wraz z funkcjonalnością CAD, wizja twórcza projektantów nie jest w żaden sposób ograniczona. W pełni zintegrowany z programami do analiz statycznych i wymiarowania system CAD umożliwia tworzenie wysokiej jakości dokumentacji. Otwartość programu pozwala na pełną interoperacyjność międzybranżową oraz efektywną wymianę danych – w tym poprzez format IFC.

Działalność developerska

W całym procesie inwestycyjnym model BIM umożliwia dostęp do informacji o obiekcie przyczyniając się na etapie użytkowania do sprawniejszego zarządzania inwestycją.

Prefabrykacja

KGE Projekt

KGE Fundacja sportowa

Kontakt

KGE Sp. z.o.o.

al. Jana Pawła II 27
00-867 WARSZAWA
Tel +48 505 436 970

biuro@kge.pl