CYPE Structure

Programy CYPE

 

„CYPE Structure” – podstawowe narzędzia CYPE do projektowania budowli. Celem programów jest zaoferowanie narzędzi 3D zintegrowanych z przepływem pracy Open BIM za pośrednictwem platformy BIMserver.center, umożliwiających wymianę danych oraz zarządzanie i udostępnianie projektów.

 

CYPECAD – kompleksowy program do przeprowadzenia analizy i projektowania konstrukcji żelbetowych i stalowych, poddanych działaniu sił poziomych i pionowych. Generowanie precyzyjnych rysunków. Tworzenie projektów technicznych. Program zawiera moduły:

• Generowanie właściwości materiałowych, sekcji podpór i zbrojenia.

• Zbrojenie słupów i belek żelbetowych, słupy i belki stalowe.

• Płyty żelbetowe, warstwowe, belkowe, hollow core, kompozytowe, sprężone.

• Słupy, belki i stropy drewniane.

• Zbrojenie ścian żelbetowych. Ściany z bloczków betonowych, murowane.

• Ściany żelbetowe, ściany ściskane.

• Schody.

• Moduły połączeń spawanych i śrubowych.

• Moduły do połączeń kratownic o przekroju prostokątnym, kwadratowym i okrągłym.

• Oczepy (ławy) palowe, stopy fundamentowe, płyty fundamentowe, ławy fundamentowe.

• Interakcja konstrukcji z elementami konstrukcyjnymi.

• Analiza przebicia.

• Słupy betonowe, stalowe, kompozytowe.

• Współpraca: DXF, DWG I modele CAD/BIM.

• Sprawdzenie odporności ogniowej wg Eurokodów.

• Analiza równoległa – jednocześnie z ośmioma procesorami.

CYPE 3D – bardzo wydajny program do wykonywania obliczeń konstrukcyjnych elementów prętowych wykonanych ze stali, drewna, aluminium, betonu lub dowolnego innego materiału, w tym fundamentów ze stopami fundamentowymi, palami oraz belkami mocującymi i kotwowymi. Jeśli konstrukcja składa się z prętów drewnianych, stalowych lub aluminiowych, program może je przeprojektować, uzyskując w ten sposób ich maksymalną optymalizację. Program zawiera:

• Profile stalowe walcowane, formowane na zimno i spawane.

• Generator układów ramowych (z automatycznym generowaniem obciążeń dla magazynów).

• Moduły połączeń spawanych i śrubowych.

• Moduły do połączeń kratownic o przekroju prostokątnym, kwadratowym i okrągłym.

• Oczepy (ławy) palowe, stopy fundamentowe, płyty fundamentowe, ławy fundamentowe.

oraz:

• Odporność na trzęsienia ziemi wg ANSI/AISC 341-10.

• Wstępna kwalifikacja połączenia zgodnie z ANSI/AISC 358-10

and ANSI/AISC 341-10.

• Projektowanie układów prętowych aluminiowych I drewnianej zgodnie z Eurokodami.

• Sprawdzenie odporności ogniowej.

• Analiza równoległa – jednocześnie z ośmioma procesorami.

Soil retention elements (Cantilever Walls) – program do projektowania żelbetowych ścian oporowych, pali, mikropali i grodzic stalowych.

Box culverts – program do projektowania żelbetowych przepustów skrzynkowych, przejść podziemnych.

 

KGE Projekt

KGE Fundacja sportowa

Kontakt

KGE Sp. z.o.o. Sp. k

al. Jana Pawła II 27
00-867 WARSZAWA
Tel +48 505 436 970

biuro@kge.pl