Dźwigar sprężony

Program B8 oblicza dźwigary żelbetowe, a w torze naciągowym dźwigary sprężone z jednoczesnym zespoleniem lub pojedyncze przekroje poprzeczne według DIN 1045-1 i EC 2. Przeprowadzane są wszystkie wymagane obliczenia w stanie granicznym nośności i użytkowania. Dzięki łatwemu i bezproblemowemu przyporządkowaniu grup obciążeń możliwe jest także uwzględnienie nadzwyczajnych sytuacji wymiarowania. Obszerne wprowadzenia widoczne są przejrzyście na większej ilości stron danych oraz są wspierane tekstami pomocy, wskazującymi dozwolone lub wymagane wartości, jak również wspierają kontrolę poprawności danych.

Normy

Program B8, oprócz starych i nowych norm niemieckich, zawiera także Eurokod EC 2. Dlatego użytkownik posiada możliwość wykonania obliczeń porównawczych.

 DIN 4227

 • DIN 1045-1:2001-07 Obliczenie zawiera także regulację z 2002 i 2005 roku.
 • EC 2-1:1992
 • EC 2-1-3:1994

Kształty dźwigara

Przy pomocy programu B8 można obliczyć następujące kształty wiązara: 

 • Pasy równoległe
 • Dźwigary symetryczne i niesymetryczne z siodłem lub odwrotnym siodłem
 • Wiązary dachów jednospadowych

 Obok obliczeń całkowitych systemów wiązarów możliwe jest obliczenie pojedynczego przekroju poprzecznego.

Kształty przekrojów poprzecznych

Przy pomocy B8 można obliczyć wszystkie istotne przekroje poprzeczne. Oprócz prostych danych:

 • Prostokątne przekroje poprzeczne
 • Belka płytowa i
 • Płyta Pi

można także w tzw. Przekroju poprzecznym warstw zdefiniować dowolne kompaktowe przekroje poprzeczne pojedyncze lub podwójnie symetryczne.

 Przekroje poprzeczne można wg życzenia definiować z nadbetonem:

 • Płyta masywna
 • Płyta masywna z szalunkiem prefabrykowanym lub
 • Uzupełnienie z dodatkowymi warstwami

Schematy statyczne

Przy obliczaniu systemów dźwigarów za podstawę brane są różne schematy statyczne. Dźwigar może zostać obliczony

jako: 

 • Dźwigar jednoprzęsłowy lub
 • Dźwigar jednoprzęsłowy ze wspornikami

 Dla stanu montażowego może zostać wzięty pod uwagę schemat specjalny. Systemy statyczne, które wymagają podparcia w czasie betonowania nadbetonu, uwzględniane są automatycznie przy obliczeniu przekrojów poprzecznych.

Obciążenie

B8 pozwala na zdefiniowanie obciążeń stałych pionowych i dodatkowych stałych i zmiennych:

 • Liniowych jednoczesnych
 • Obciążeń skupionych
 • Momentów skupionych
 • Obciążeń trapezowych
 • Obciążeń trójkątnych

Określenie ciężaru własnego wraz z uzupełnieniem nadbetonu przeprowadzane jest przez B8 automatycznie.

Zbrojenie

 • Wielowarstwowe zbrojenie sprężające z jednoczesnym zespoleniem i izolacjami
 • Wielowarstwowe zbrojenie wolne

B8 zakłada przy tym liniowy przebieg zbrojenia równolegle do pasa górnego lub dolnego.

Dialog wymogi trwałości (DIN 1045-1):

Z kombinacji wszystkich miarodajnych klas ekspozycji ustalone są:

 • Minimalna klasa betonu
 • Minimalna otulina betonowa
 • Dopuszczalna szerokość rys
 • Wymogi dowodu dekompresji

B9 rozróżnia przy tym stronę górną i dolną dźwigara. Uwzględniane są przy tym szczególne właściwości, takie jak:

 • Beton porowaty
 • Dodatek na ścieranie
 • Zmniejszenie wymiaru przy prefabrykatach, itp.

Dowody

Dla wystarczającej pewności przed zniszczeniem elementu konstrukcji, przeprowadzane są następujące dowody:

 • Zginanie z siłą podłużną
 • Siła poprzeczna
 • Utrata stateczności
 • Określenie zbrojenia na rozłupanie przy rozciąganiu
 • Zakotwienie zbrojenia sprężającego

Wymiarowania z uwzględnieniem trzęsienia ziemi i sytuacji nadzwyczajnej możliwe jest przy wprowadzaniu odpowiednich oddziaływań.

 

Dla pewności wymaganego stanu użytkowania elementu konstrukcji przeprowadzane są następujące dowody:

 

 • Naprężenia betonu
 • Naprężenia stali (stal sprężona, stal zbrojeniowa)
 • Szerokość rys (obc. Eksploatacyjne, zbrojenie minimalne)
 • Dowód dekompresji

Ugięcie w tym przypadku przy uwzględnieniu stanu II i współpracy betonu pomiędzy rysami.

Wyniki

Ocena wyników możliwa jest do przeprowadzenia na różne sposoby, w zależności od potrzeb.

Szybki podgląd umożliwia obejrzenie widoku przekroju krytycznego. Poprzez graficzne przedstawienie wyników łatwo analizować obszary przekroczeń. W celu znalezienia przyczyn przekroczenia dowodu można szczegółowo przedstawić obliczenie na pojedynczym przekroju, a doradca wskaże odpowiednią korektę.

Wartości zadane wymiarowania

Użytkownik może kierować przebiegiem pojedynczych przypadków dozwolonych założeń obliczeń. Należą do tego m.in.:

 • Definicja niezależnych obciążeń użytkowych i ruchomych
 • Przęsłowa kombinacja obciążeń stałych
 • Dowód ograniczenia szerokości rys bez zbrojenia minimalnego

Kontakt

KGE Sp. z.o.o. Sp. k

al. Jana Pawła II 27
00-867 WARSZAWA
Tel +48 505 436 970

biuro@kge.pl
serwis@kge.pl