FRILO

FRILO Software jest jednym z wiodących dostawców programów obliczeniowych dla inżynierii budowlanej. Intuicyjny interfejs użytkownika, prosta obsługa, łatwe wprowadzanie danych, szybkie generowanie wyników, aktualizacja wyników po każdej zmianie oraz na bieżąco aktualizowane normy sprawiają, że Frilo Software stanowi niezastąpione narzędzie w codziennej pracy.

Programy FRILO Software dzielą się na moduły, które w połączeniu stanowią kompleksowe rozwiązanie dla każdego inżyniera do obliczeń statycznych i wymiarowania konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych, sprężonych, zespolonych oraz konstrukcji zagłębionych w gruncie.

Konstrukcje żelbetowe

Oprócz  możliwości programów modułu w odniesieniu do elementów, takich jak: płyty, słupy, belki wieloprzęsłowe i fundamenty, programy z modułu “Konstrukcje żelbetowe” mogą być użyte przy specjalnych przypadkach, jak np. pochylony mur oporowy czy krótki wspornik.

 

  • DLT10 – Belka Wieloprzęsłowa
  • B2 – Wymiarowanie Zbrojenia
  • B5 – Słup Żelbetowy
  • B6 – Przebicie
  • B7 – Schody Prefabrykowane
  • B8 – Dźwigar Sprężony
  • B9 – Krótki Wspornik
  • B10 – Belka Podcięta

MES

Moduł ten zawiera oprogramowanie dla obliczania płyt (PLT), jak również tarcz lub ścian w oparciu (SCN) o metodę elementów skończonych MES.

 Wydajny graficzny interfejs użytkownika oferuje liczne funkcje przeznaczone do szybkiego i efektywnego przetwarzania tego złożonego modelu obliczeniowego.

 

  • PLT – MES Płyty
  • SC – MES Tarcze

Model budynku

Model budynku w FRILO zapewnia  intuicyjność interfejsów oraz łatwość wprowadzania danych. Nacisk jest położony na szybkość i łatwość ustalenia obciążenia i wstępne wymiarowanie konstrukcji. Natomiast szczegółowe elementy mogą być zanalizowane w innych, bardziej zdetalizowanych programach innych modułów.

Kontakt

KGE Sp. z.o.o. Sp. k

al. Jana Pawła II 27
00-867 WARSZAWA
Tel +48 505 436 970

biuro@kge.pl
serwis@kge.pl