Edycje

Edycja Concept

Ta wersja oprogramowania zainteresuje inżynierów rozpoczynających modelowanie konstrukcji ze stali, betonu i innych materiałów. Płaskie i zakrzywione płyty oraz elementy prętowe (proste lub zakrzywione) tworzą model 3D przy użyciu linii siatek, szablonów konstrukcji, zaimportowanych rysunków, lub bezpośrednim wprowadzeniu przez użytkownika. W tej edycji narzędzie produktywności i galeria rysunków pokazują pełną moc oprogramowania projektowego opartego na obiekcie.


Edycja startowa obejmuje analizę statyki (liniową i geometrycznie nieliniową) z automatyczną generacją elementów skończonych. Jedno- lub dwuwymiarowe elementy są sprawdzane zgodnie z jedną zintegrowaną normą (Eurokodem lub inną) zarówno dla stali jak i dla betonu. Całościowe sprawdzenie wraz z naprężeniami i efektami wyboczeniowymi, optymalizacja przekrojów (walcowane, złożone, cienkościenne, zimnogięte) jest dostępna dla stali. Zawarty jest generator obciążeń śniegiem i wiatrem. Projektowanie zbrojenia (podłużnego i poprzecznego) dla belek, słupów, ścian i płyt odbywa się zgodnie z najnowszymi normami i obejmuje kontrolę zarysowania oraz przebicie. Rzeczywiste zbrojenie (pręty, strzemiona, siatki) jest dodawane dla sprawdzenia ugięć, to daje możliwość oglądania imponujących widoków 3D całego modelu. Do codziennej pracy Edycja Concept to najlepszy wybór.

Edycja Professional

To wersja dla doświadczonych inżynierów – projektantów. Dodaje do wersji Concept więcej opcji modelowania: przekroje definiowane przez użytkownika (kształt, materiały), rzeczywiste modelowanie parametryczne każdej wprowadzonej danej, (geometria, obciążenie…). Ta wersja ma narzędzia grupy roboczej BIM, umożliwiające wymianę modelu z innym oprogramowaniem (architektonicznym, konstrukcyjnym) poprzez rozpoznawanie elementów, konwersję „Structure2Analysis” i inne. Generacja obciążeń dla obciążeń ruchomych. Analiza Metodą Elementów Skończonych obejmuje wszystkie nieliniowości (powłoki tylko ściskane, sprężystości nieliniowe i przerwy), analiza stateczności i dynamiki (częstotliwości własne, tryby własne, tłumienie, obciążenia sejsmiczne, obciążenie zmienne w czasie). Część projektowa jest rozszerzona o moduł sprawdzenia stali i przekrojów żelbetowych z uwagi na odporność ogniową. Połączenia stali z płytami, śrubami, usztywnieniami i różną geometrią (rama sztywna, połączenie słupa i dźwigara, dwóch belek) są zawarte w bibliotece. Rysunki poglądowe i szczegółowe połączeń są wyświetlane na wydruku wraz z wizualizacją trójwymiarową. Przy projektowaniu elementów żelbetowych obliczane są odkształcenia. Interfejs Roundtrip umożliwiający trójwymiarowe modelowanie CAD i szablony żelbetu tworzą zintegrowane oprogramowanie umożliwiające analizę, modelowanie i projektowanie wszystkich typów konstrukcji

Edycja Expert

Edycja Expert rozszerza Edycję Professional i zainteresuje najbardziej wymagających użytkowników. Kilka przykładów: wykrywanie kolizji elementów modelu, zaawansowane obciążenia ruchome i kolejowe, poziomy konstrukcji (dodano odkształcenia i fazy). Użytkownik otrzymuje możliwość projektowania elementów sprężanych z uwzględnieniem efektów czasowych (pełzanie, dojrzewanie, relaksacja i straty, modelowanie cięgien i sprawdzanie przekrojów. Inne kompleksowe prace projektowe są możliwe dla kabli (wstępne sprężenie) i membran (tylko rozciąganie), oraz dla wpływy na ośrodek gruntowy (rozpatrywanie naprężeń w podłożu) Tryby wyboczenia dzięki analizie nieliniowej (tylko rozciąganie, ściskanie, sprężystość nieliniowa).

Kontakt

KGE Sp. z.o.o. Sp. k

al. Jana Pawła II 27
00-867 WARSZAWA
Tel +48 505 436 970

biuro@kge.pl
serwis@kge.pl