RODO – przetwarzanie danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych jest:

KGE Sp. z o.o. Sp. k.

Nasza siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Krokwi 32 m. 25.

Adres korespondencyjny: KGE Sp. z o.o. Sp. k., ul. Krokwi 32 m. 25, 03-114 Warszawa lub rodo@kge.pl

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji umowy, w tym także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. wystawienia faktury lub rachunku oraz w celach marketingowych.
Cele marketingowe to w szczególności przedstawianie Państwu ofert produktów i usług dostępnych w naszej firmie (przy użyciu telefonów, tabletów, komputerów, e-maili, komunikatorów, serwisów społecznościowych).

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

– zawarcie i wykonanie umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO),

– wypełnienie ciążącego na nas obowiązku prawnego (art.6 ust. 1c RODO),

– udzielone przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1a RODO) lub tzw. uzasadniony prawnie interes polegający na promowaniu naszej oferty – marketing bezpośredni

(art. 6 ust. 1f RODO).

Będziemy automatycznie przetwarzać Państwa dane osobowe – m.in. profilować je.
Profilowanie to np. określenie, jakie produkty lub usługi są dla Państwa interesujące.
Dzięki temu nasza komunikacja będzie dla Państwa ciekawsza i bardziej wartościowa.

Oczywiście mają Państwo prawo:

– wycofać swoją zgodę mailem na adres rodo@kge.pl

– lub wysyłając taką informację na adres:  KGE Sp. z o.o. Sp. k., ul. Krokwi 32 m. 25, 03-114 Warszawa

– dostępu do treści swoich danych
– przenoszenia danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
– złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli Państwa prawa zostały naruszone.

Przysługuje Państwu prawo:

– wniesienia tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych dla celów marketingowych,

– w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.

Skorzystanie z prawa sprzeciwu lub cofnięcia zgody można wnieść do nas mailem na adres: rodo@kge.pl lub pocztą na adres naszej siedziby.

Mają Państwo pełną swobodę dotyczącą udostępniania swoich danych i akceptowania ewentualnych komunikatów.

Wymagamy podania danych niezbędnych do zawarcia umowy użytkowania naszego oprogramowania, takich jak:

– dane niezbędne do zawarcia umowy (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP),

– adres email, na który będziemy przesyłali kody aktywujące nasze oprogramowanie.

Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

W pozostałych przypadkach niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania ofert marketingowych.

Jak pozyskujemy dane osobowe?
Dane zbieramy za pośrednictwem formularzy umieszczonych na naszej stronie internetowej: kge.pl oraz ogólnodostępnych źródeł internetowych, w tym profili społecznościowych.
Nasi Klienci udzielają informacji o swoich danych również podczas zawierania transakcji oraz kontaktów handlowych, w trakcie organizacji konkursów, konferencji i szkoleń.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy następujące kategorie danych:

– dane kontaktowe: w tym imię, nazwisko, adres mail, numer telefonu, stanowisko zajmowane w danej firmie;

– dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi/dostawy towaru i wystawienia faktury w tym nazwa firmy, NIP, REGON;

– dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;

– dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług naszej firmy.

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec KGE Sp. Z o.o. Sp. k. w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy uwzględnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe?
Państwa dane osobowe udostępniane są innym podmiotom podczas transakcji świadczenia usług lub dostawy towarów w celu jej prawidłowej realizacji, jeżeli jest to wymagane przez producenta lub na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody będą one przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu w przypadku marketingu bezpośredniego.

W pozostałych przypadkach przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu ustania celu biznesowego. Przechowujemy także dane w szczególności przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

– zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

– statystycznych i archiwizacyjnych.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli wymaga tego realizacja transakcji, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Cookies/Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej www.kge.pl wykorzystywane są tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika tego serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby
zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich
umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach
swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest
ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień w
przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony
internetowej.

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies:

– dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

– utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

– dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Jakie cookies wykorzystujemy:

– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

– pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

– pliki cookies naszych dostawców.
 

Kontakt

KGE Sp. z.o.o. Sp. k

al. Jana Pawła II 27
00-867 WARSZAWA
Tel +48 505 436 970

biuro@kge.pl
serwis@kge.pl