StruBIM Suite

Programy CYPE

StruBIM Suite to pakiet oprogramowania inżynieryjnego dla budynków, który oblicza elementy konstrukcyjne poprzez przeprowadzenie analizy, projektu, sprawdzenia, a także dostarcza rysunki techniczne dla projektu konstrukcyjnego, (Record Engineer) elementów, które zostały zdefiniowane. Aplikacje współpracujące z modelem 3D budynku są zintegrowane z przepływem pracy Open BIM za pośrednictwem platformy BIMserver.center

W skład StruBIM Suite wchodzą programy:

 

IFC Builder (bezpłatny) – aplikacja do tworzenia i obsługi modeli budowli IFC

StruBIM Analysis – narzędzie przeznaczone do generowania, edycji i analizy modelu analitycznego, który został opracowany na podstawie modelu strukturalnego (zaimportowanego za pomocą pliku w formacie IFC lub XML). Analiza wymagań budowlanych jest przeprowadzana za pomocą przestrzennej analizy 3D przy użyciu macierzy sztywności, z których wszystkie są zintegrowane z przepływem pracy Open BIM. Użytkownicy mogą wybrać silnik analizy (OpenSees ™ lub CYPE Frontal Solver). Analiza StruBIM (podobnie jak w przypadku innych programów StruBIM: StruBIM Design i StruBIM Foundations) jest zorientowana na rynek amerykański. Nowe funkcje i standardy innych krajów zostaną uwzględnione w przyszłych wersjach.

StruBIM Design – to narzędzie przeznaczone do projektowania, sprawdzania i edycji żelbetowych lub stalowych elementów konstrukcyjnych w oparciu o model konstrukcyjny (importowany w formacie IFC lub XML) oraz analizowany model analityczny (importowany z StruBIM Analysis lub z pliku XML) . Wszystko to jest zintegrowane z przepływem pracy Open BIM.

StruBIM Foundation – to narzędzie do projektowania fundamentów. Użytkownicy mogą generować, projektować i sprawdzać różne elementy fundamentów. Strukturalne podpory można importować za pomocą pliku w formacie IFC, wygenerowanego za pomocą IFC Builder, CYPE lub dowolnego innego programu do modelowania BIM. Użytkownicy mogą również importować pliki w formacie XML. Model analityczny zawierający siły dochodzące do podstawy słupów i ścian można zaimportować z Analizy StruBIM lub z pliku XML.

 

Wersje bezpłatne programów do pobrania na platformie BIMserver.center

 

KGE Projekt

KGE Fundacja sportowa

Kontakt

KGE Sp. z.o.o. Sp. k

al. Jana Pawła II 27
00-867 WARSZAWA
Tel +48 505 436 970

biuro@kge.pl