Budownictwo wodno – melioracyjne

Projekty i ekspertyzy wykonane przez KGE w ostatnich latach

Opinia stanu technicznego  dla zbiornika retencyjnego na terenie Nadleśnictwa Tychowo w leśnictwie Czarnikowo  – 2017

Zagospodarowanie przeciwpowodziowe rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul.Kopernika od km 141+400 do km 140+545 w Lidzbarku Warmińskim 2015 – 2016

Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Bedlenki oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i STWiOR wraz z niezbędnymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami dla zadania: Odtworzenie zbiornika wodnego oraz utworzenie obszaru mokradłowego w Nadleśnictwie Trzebciny oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. – 2020

Przebudowa zbiornika wodnego w ramach zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją przyrodnicza oraz nadzór autorski nad budową obiektów małej retencji w ramach projektu pod nazwą „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska”  – STAW NA POTOKU 2021

Przebudowa zbiornika wodnego w ramach zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją przyrodnicza oraz nadzór autorski nad budową obiektów małej retencji w ramach projektu pod nazwą „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska”  – STAW W PRZY POLANIE GROCHOWSKIEJ 2021

Budowa zbiornika wodnego w ramach zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór nad wykonaniem zadania pn.: ”Budowa obiektów małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Krucz” – część I budowa zespołu zbiorników Goraj w leśnictwie Goraj. 2021

Budowa zbiornika wodnego w ramach zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór nad wykonaniem zadania pn.: ”Budowa obiektów małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Krucz” – część II budowa zespołu zbiornika Garncarskibród w leśnictwie Garncarskibród. 2021

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór nad wykonaniem zadania pn.: ”Budowa obiektów małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Krucz” – część III zastawki, progi, rowy retencyjne. 2021

Modernizacja urządzeń małej retencji na rzece Sinowa oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego, – 2022

 

 

 

KGE Projekt

KGE Fundacja sportowa

Kontakt

KGE Sp. z.o.o.

al. Jana Pawła II 27
00-867 WARSZAWA
Tel +48 505 436 970

biuro@kge.pl