Realizacje

Realizujemy kompleksowe projektowanie inwestycji w zakresie budownictwa inżynieryjnego: obiekty mostowe, budowle hydrotechniczne, budowle wodno-melioracyjne, fundamentowanie i odwodnienie wykopów fundamentowych, ocena stanu technicznego istniejących obiektów inżynieryjnych, ocena nośności użytkowej obiektów mostowych, operaty wodnoprawne.

KGE Projekt

KGE Fundacja sportowa

Kontakt

KGE Sp. z.o.o.

al. Jana Pawła II 27
00-867 WARSZAWA
Tel +48 505 436 970

biuro@kge.pl