Projekty mostowe

Realizujemy kompleksowe projektowanie inwestycji w zakresie budownictwa inżynieryjnego: obiekty mostowe, budowle hydrotechniczne, budowle wodno-melioracyjne, fundamentowanie i odwodnienie wykopów fundamentowych, ocena stanu technicznego istniejących obiektów inżynieryjnych, ocena nośności użytkowej obiektów mostowych, operaty wodnoprawne.

Projekty i ekspertyzy wykonane przez KGE w ostatnich latach

Przebudowa obiektu mostowego w km 2+510 w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w Lędowie – 2016.  Zobacz artykuł z konferencji.

Zagospodarowanie przeciwpowodziowe rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul.Kopernika od km 141+400 do km 140+545 w Lidzbarku Warmińskim 2015 – 2016

Opinia stanu technicznego dla tunelu pod linia kolejową położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2226G w msc. Pszczółki 2016

Opinia stanu technicznego dla wiaduktu nad linia kolejową położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2225G w msc. Skowarcz 2016

Opinia stanu technicznego dla wiaduktu nad linia kolejową położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2217G w msc. Cieplewo 2016

Przebudowa przepustu drogowego śr. 2×150 cm w ciągu drogi powiatowej Nr 2043R Huta Poręby przez wieś w km 1+420 w miejscowości Huta Poręby  2021

Przebudowa przepustu drogowego śr. 150 cm w ciągu drogi powiatowej Nr 2043R Huta Poręby przez wieś w km 1+618 w miejscowości Huta Poręby  2021

Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI 35000236 w km 5+384 w ciągu drogi powiatowej nr 1451K Wojakowa – Sechna – Ujanowice  w miejscowości Sechna wraz z dojazdami  2021

Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI 35000229 w km 0+205 w ciągu drogi powiatowej nr 1612K Laskowa – Nagórze w miejscowości Laskowa wraz z przebudową jezdni i pobocza na dojazdach  2021

Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki — Hłudno w km 4 + 588 w miejscowości Hłudno  2022

Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2037R Izdebki — Jabłonka w km 6+980 w miejscowości Jabłonka 2022

 

KGE Projekt

KGE Fundacja sportowa

Kontakt

KGE Sp. z.o.o.

al. Jana Pawła II 27
00-867 WARSZAWA
Tel +48 505 436 970

biuro@kge.pl