KGE Project

Realizujemy kompleksowe projektowanie inwestycji w zakresie budownictwa inżynieryjnego: obiekty mostowe, budowle hydrotechniczne, budowle wodno-melioracyjne, fundamentowanie i odwodnienie wykopów fundamentowych, ocena stanu technicznego istniejących obiektów inżynieryjnych, ocena nośności użytkowej obiektów mostowych, operaty wodnoprawne.

Projekty i ekspertyzy wykonane przez KGE w ostatnich latach

Opinia stanu technicznego  dla zbiornika retencyjnego na terenie Nadleśnictwa Tychowo w leśnictwie Czarnikowo  – 2017

Przebudowa obiektu mostowego w km 2+510 w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w Lędowie – 2016.  Zobacz artykuł z konferencji.

Zagospodarowanie przeciwpowodziowe rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul.Kopernika od km 141+400 do km 140+545 w Lidzbarku Warmińskim 2015 – 2016

Opinia stanu technicznego dla tunelu pod linia kolejową położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2226G w msc. Pszczółki 2016

Opinia stanu technicznego dla wiaduktu nad linia kolejową położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2225G w msc. Skowarcz 2016

Opinia stanu technicznego dla wiaduktu nad linia kolejową położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2217G w msc. Cieplewo 2016

Wykonanie pełnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie Nadleśnictwa Tychowo w leśnictwach Czarnikowo, Glinki oraz Bąbnica 2015

Lokalne zabezpieczenie koryta potoku Smereczek od km 0+000 do km 2+100 m. Leluchów, gb Muszyna, pow. Nowosądecki, woj., małopolskie – pomiędzy znakami granicznymi I/295/1 – I292/1 – 2015

Kontakt

KGE Sp. z.o.o. Sp. k

al. Jana Pawła II 27
00-867 WARSZAWA
Tel +48 505 436 970

biuro@kge.pl
serwis@kge.pl