KGE Project

Realizujemy kompleksowe projektowanie inwestycji w zakresie budownictwa inżynieryjnego: obiekty mostowe, budowle hydrotechniczne, budowle wodno-melioracyjne, fundamentowanie i odwodnienie wykopów fundamentowych, ocena stanu technicznego istniejących obiektów inżynieryjnych, ocena nośności użytkowej obiektów mostowych, operaty wodnoprawne.

KGE Projekt

KGE Fundacja sportowa

Kontakt

KGE Sp. z.o.o. Sp. k

al. Jana Pawła II 27
00-867 WARSZAWA
Tel +48 505 436 970

biuro@kge.pl