Planbar 2017-1: Nowa wersja programu

Planbar 2017

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować o nowej wersji programu Planbar 2017-1 oraz TIM 2017-1. Podczas opracowania Planbar 2017 kierowano się sugestiami klientów oraz skupiono się na rozwoju współdziałania Planbar i TIM. Między innymi można przesyłać projekty i ich dane utworzone w TIM do Planbar. Można również zdefiniować parametry fakturowania elementu prefabrykowanego w TIM oraz przypisać te parametry to elementów prefabrykowanych w systemie CAD. Wprowadzono nowe narzędzie, które można wykorzystać aby tworzyć elementy gotowe oraz otwory w prefabrykatach. Import komponentów do Planbar przez IFC również przenosi atrybuty elementów prefabrykowanych. Administrator statusów został przerobiony tak, że jest zawsze dostępny. Dodatkowo można zablokować automatyczne aktualizacje zbrojenia.

BIM Booster

 • MEP-Assistant – nowa funkcja w module BIM-Booster wspomaga tworzenie makr i otworów w prefabrykacie, stropach oraz ścianach architektonicznych na bazie projektowanych lub importowanych projektów instalacji.
 • atrybuty – mapowanie prefabrykatów
 • ulepszone zapisywanie detalu-warstwy jako symbolu
 • pozycjonowanie detali-warstw
 • raport z modelu-warstwy z danymi detalu-warstwy

Nowe możliwości modułów

Stropy prefabrykowane

 • możliwość definiowania parametrów stron czołowych płyt podczas rozkładu
 • możliwość automatycznej zamiany krawędzi cięcia na krawędź czołową w czasie modyfikacji

Ściany prefabrykowane

 • możliwość podziału na prefabrykaty ścian warstwowych oraz elementów architektonicznych zdefiniowanych przez użytkownika
 • automatyczne okantowanie górnych i dolnych krawędzi ścian w czasie podziału
 • dopasowanie haków transportowych dla scian podwojnych

iParts

 • przejmowanie schodów architektonicznych jako prefabrykatów
 • wprowadzono dodatkowe możliwości w zakresie parametrycznego modelowania schodów z zejściem do piwnicy

 

Niektóre inne możliwości

 • dodatkowe atrybuty dla prefabrykatów
 • możliwość zróżnicowania klasy stali w prefabrykatach i na wydrukach
 • lokowanie (blokowanie) zmian w prefabrykatach
 • współczynnik zwiększający dla łącznych linii wymiarowych
 • dodatkowe metody wymiarowania stali w elementach prefabrykowanych
 • nowe możliwości oznaczania pozycji siatek podstawowych
 • specjalne linie wymiarowe dla stali zbrojeniowej i elementów gotowych
 • nowe atrybuty dla wymiarowania zbrojenia
 • nowe opcje dla kot wysokościowych prefabrykatów
 • przekrój wzdłuż ścieżki w katalogu rysunków dla schodów
 • możliwość określenia Id prefabrykatu w funkcji “Przejmij rzut element”

 

Życzymy wiele sukcesów podczas pracy z nową wersją Planbar 2017!

KGE Projekt

KGE Fundacja sportowa

Kontakt

KGE Sp. z.o.o.

al. Jana Pawła II 27
00-867 WARSZAWA
Tel +48 505 436 970

biuro@kge.pl