Nowa aktualizacja: SCIA Engineer 16.1

Nowa wersja programu: SCIA Engineer 16.1

SCIA Engineer 16 przynosi ogromną liczbę ulepszeń, rozszerzeń i modyfikacji, które rozciągają się w całym obiegu typowego inżyniera. Niektóre odnoszą się do użytkowników specjalizujących się w konkretnych rodzajach konstrukcji, a inne znacznie upraszczają pracę codzienną każdego inżyniera.

Ulepszenia pojawiają się przy wszystkich fazach przepływu pracy projektu: wstępne modelowanie, precyzyjna analiza, projektowanie zgodne z normami oraz prezentacja wyników, a wszystkie dzielą ten sam cel podstawowy: satysfakcja użytkownika

Najważniejsze ulepszenia obejmują:

  • Znacznie szybsze, przejrzyste i bardziej wszechstronne projektowanie żelbetowych belek, słupów oraz żeber
  • Nowe narzędzie „Sprawdzenie przekroju” do szczegółowej analizy przekroju betonu
  • Rozwinięte projektowanie belek zespolonych dla zarówno AISC oraz EN1994
  • Projektowanie sejsmiczne betonowych ram oraz ścian ścinania do norm USA
  • Różne usprawnienia dla siatkowania i zaawansowanej analizy

Wersja 16.1 rozszerza nowe funkcje wprowadzone w SCIA Engineer 16 i dodaje kilka ulepszeń:

  • Przepływ pracy do projektowania żelbetowych belek i słupów teraz rozszerzony poprzez przekształcenie wymaganego zbrojenia na praktyczne podstawowe i dodatkowe pręty zbrojeniowe
  • Nowe rozwiązanie dla projektowania zbrojonych płyt i stropów według norm USA
  • Głęboka integracja sprawdzenia przekroju żelbetowego w SCIA Engineer
  • Aktualizowane i wzmocnione projektowanie belek zespolonych według EN i AISC
  • Różne ulepszenia do pracy codziennej oraz wiele więcej…

KGE Projekt

KGE Fundacja sportowa

Kontakt

KGE Sp. z.o.o.

al. Jana Pawła II 27
00-867 WARSZAWA
Tel +48 505 436 970

biuro@kge.pl